In Hillegom aangekomen viel het ons op dat de oude kern bijzonder pittoresk is. Naast de kerk een soort brink met bankje, waterpomp en Wilhelminaboom met hek. Verderop aan een plein het Hof van Hillegom achter een vijverpartij.

In de kosterij van de Maartenskerk werden we ontvangen door het kosters-echtpaar Josien en Corstiaan Kleijwegt met koffie en koek. Onze gidsen Piet Schie en Hans v/d Reep zaten al op ons te wachten.

Maartenskerk

maartenskerkDe Maartenskerk is tussen toren en schip totaal vernieuwd. Dat het twee verschillende bouwstijlen zijn stoort in het geheel niet, het is een harmonieus geheel. Het kerkgebouw ademt in alles het glorieus verleden van Hillegom uit. Hillegom was een plaats waar regelmatig de stand van zaken van het graafschap werd besproken. Onder en achter de preekstoel bevinden zich monumentale grafzerken van bekende families als Six, Van Loon, Van den Ende, Fannius.

Onze gids in de kerk, Hans v/d Reep, bracht interessante details naar voren:

- Achter de preekstoel staat een pronkbeker ter nagedachtenis van onze eerste minister van financiën I.J.A. Gogel. Gogel heeft in opdracht van Napoleon het belastingsysteem opgezet dat wij nu nog gebruiken. Dus u Gogelt elk jaar uw belastingaangifte.

eh2

- Rijke families hadden achter de preekstoel hun eigen bank voorzien van een familiewapen. Een van de families heeft veel geld verdiend met de slavenhandel en dat is te zien!

eh1

- De kerktoren van de Maartenskerk heeft lichtelijk een torentje van Pisa effect. De toren was/is eigendom van de gemeente. Het werd gebruikt voor het ophangen van brandslangen, opslag van munitie/wapens en als uitkijktoren. Bij onraad werden de klokken geluid en als dit vervolgens was geweken werden lange linten uit de top van de toren neergelaten: het gevaar was afgewimpeld.

 

Hof van Hillegom

eh2

Het oude Hof van Hillegom is in de 90 er jaren van de vorige eeuw geheel prachtig gerestaureerd. Ook hier, net zoals in de Maartenskerk, een geslaagde combinatie van oud en nieuw. Hier was Hans v/d Reep onze gids.

Parterre
De entree is opgesierd met afbeeldingen van de wapens van oud burgemeesters.

De eerste ruimte links van de ingang is het meest imposante vertrek: de trouwzaal.

eh6

De voorvaderen van de huidige heer van Hillegom, Jan Six de 10e, zijn hier prominent aanwezig. Verder op deze verdieping de werkruimte van de secretaresse, geheel in stijl ingericht.

Kelder
Ook deze verdieping is werkelijk heel mooi gerestaureerd met schitterende combinaties van oude kleuren groen, rood en geel. In de diverse ruimtes zijn kleine exposities ingericht die refereren aan het rijke verleden van Hillegom.

Zolder
De zolder is een open ruimte waar de dakbalken en spanten zichtbaar zijn. Hier wordt aandacht besteed aan de bollencultuur van Hillegom. Deze ruimte wordt door de personeelsvereniging van de gemeente gebruikt, o.a. klaverjasavonden. Jammer van deze mooie ruimte.

Eerste verdieping
De kamers op de eerste verdieping werden in vroeger tijden bewoond door de notabelen van Hillegom. Deze kamers dragen nog steeds hun namen. Ook hier die wonderlijk mooie combinatie van oud en nieuw.

Een waarlijk geriefelijk gemeentehuis, met een overmaat aan vergaderingruimtes. De leraren in de groep waren jaloers.

Hieronder vindt U links naar Wikipedia:

Maartenskerk

Hof van Hillegom

Frans Möhlmann

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17