De najaarsexcursie naar Slot Zuylen in Maarssen heeft plaatsgevonden op

zaterdag 8 oktober 2011.

slotzuylen2s

De geschiedenis van slot Zuylen begint rond het jaar 1250. Toen bouwde Steven van Zuylen langs de Vecht een donjon met muren van 2.70 meter dik. Een donjon is een middeleeuwse verdedigbare woontoren.
Begin 15e eeuw was de toren eigendom van Frank van Borssele, de 4e echtgenoot van Jacoba van Beyeren.
Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten werd de donjon verwoest door de Utrechters. Rond 1525 liet graaf Willem van Renneberg op de oude ruïne een kasteel bouwen.
Begin 17e eeuw kocht Adam van Lockhorst het kasteel als zomerverblijf. Door huwelijk in 1665 werd het slot eigendom van het geslacht “Van Tuyll van Serooskerken”, wat het tot 1951 bleef.

slot 1770In 1752 kreeg het slot een ingrijpende verbouwing: het moest van middeleeuws kasteel een buitenverblijf in Franse stijl worden. Daarna zijn er geen grote wijzigingen meer aangebracht. In 1951 brachten de eigenaren het slot, de tuin en nagenoeg de gehele inboedel onder in de Stichting Slot Zuylen.De excursie vindt deze keer plaats in de middag omdat ‘s ochtends het slot trouwlocatie is.
We vertrekken 8 oktober om 13.00 uur vanaf het Teijlersplein in Nieuwveen. De excursie bij het slot start op 14.00 uur.
De kosten zijn € 6,- per persoon.

Wilt u nu al meer weten over het slot Zuylen dan kunt u de site www.slotzuylen.nl bezoeken.

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17