12 mei verzamelden de deelnemers zich bij het voormalig gemeentehuis te Nieuwveen. De halfjaarlijkse excursie ging dit keer naar de het boomkwekerijmuseum te Boskoop. Een museum waar u een duidelijk beeld krijgt over 500 jaar geschiedenis in Boskoop.

 

Het museum is gehuisvest in een prachtig pand. Een ingrijpende verbouwing werd in 2008 afgerond. Twee panden zijn met elkaar verbonden: het museumgedeelte en een boomkwekerswoning. Achter de panden vindt u een goedverzorgde tuin, waar u meegenomen wordt in de historie van Boskoop.

 

In die tuin en het museum ziet u voorbeelden van vermeerderen van bomen: zaaien, moeren of afleggen, zoogenten, stekken, enten, oculeren en weefselkweek. In het museum ligt een prachtig boekje voor u klaar waarin deze technieken beschreven worden.

Boskoop is -vergeleken met de omringende dorpen- hooggelegen. De veengronden mochten hier niet afgegraven worden. De abdis van Rijnsburg gaf daarvoor geen toestemming, tot blijdschap van de boeren. Rond 1500 ontstonden reeds de eerste boomkwekerijen. Veel mensen weten dat de vruchtbomen vroeger vooral uit Boskoop kwamen. Wie kent niet het bekende appelras : de Schoone van Boskoop?

Wist u dat rond 1740 ook de teelt van aardbeien veelvuldig voorkwam in Boskoop? Het extra geld, verkregen door de aardbeienteelt werd gebruikt om de jaarrekening bij kruidenier, bakker en slager te kunnen voldoen.

 

Niet alleen inheemse planten worden in Boskoop gekoesterd. Doordat in de achttiende en negentiende eeuw mensen als Philip Franz von Siebold de wereld over gingen om nieuwe rassen te ontdekken die ook in Nederland mogelijk floreren, kennen we nu vele soorten planten die hier oorspronkelijk niet voor komen. Op de zeeschepen werden die planten  in kleine kasjes meegenomen naar ons land.

 

Rond 1900 verdween de vruchtbomenkweek in Boskoop en ging men steeds meer over op het kweken van siergewassen. Het ging goed met de kwekers en ze bouwden om dit te laten blijken prachtige villa’s. Die geven Boskoop nog steeds een bijzondere uitstraling.

Natuurlijk was rijkdom niet voor iedereen weggelegd. Hoe een boomkwekersgezin in die tijd leefde, kunt u ervaren in het tweede pand. U ziet er de “mooie kamer”, de bedstede en de ruimte voor het ondergeschoven kindje. Het toilet was veelal buiten.

Na het bezichtigen van het museum werden we over de plassen en sloten bij Boskoop rondgevaren. De vele bruggen werden getakeld of opzij geschoven, zodat we konden passeren.

Tijdens de rondvaart kregen we een prima indruk van de boomkwekerijen van nu. Nog steeds speelt Boskoop mee op de wereldmarkt. Veel bomen, struiken en heesters staan niet meer in de volle grond, maar in potten, containers genoemd.  De vele sloten worden nu niet meer gebruikt voor het transport, maar met de vele bruggetjes bepalen ze wel het karakter van Boskoop: Een prachtige plaats met een uniek museum, dat u echt een keer moet bezoeken.

Hans Broekkamp

Hieronder een foto-impressie.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17