Hoewel het weer niet meewerkte waren toch 26 belangstellenden getuige van wat Leiden aan historie te bieden heeft. Een gids van het Gilde leidde ons langs de mooiste en interessantste plekjes van deze stad.


Stadspoorten met prachtige versieringen, plekken waar Rembrandt heeft gewoond en gewerkt, waarom Galgenwater zo genoemd wordt (plek waar terechtgestelden dagen hingen), prachtige Leidse hofjes van telkens 12 kleine woningen (verwijzend naar het getal van de discipelen), de mooie herbouwde facade van het oude Stadhuis die als camouflage dient voor een in 1930 nieuw gebouwd stadshuis omdat het oude in vlammen was opgegaan, enz., enz.

Kortom een boeiende tocht door een historische stad die zeker uitnodigde nog eens terug te keren.

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17