Op zaterdag 31 mei 2014 verzamelden een kleine dertig enthousiastelingen voor een bezoek aan kasteel Loenersloot, eiland in de tijd. Onder leiding van twee gidsen hoorden we veel bijzonderheden over het ontstaan van het gebouw en het leven van de bewoners.

De sterke toren (donjon) is het oudste deel van het gebouw en is 750 jaar oud. Het is  gebouwd door de familie Van Loenersloot.
Het kleine kasteel werd zoals bij veel kastelen steeds weer verbouwd en aangepast. In de donjon werd een schuilkerkje ingericht. De kapel was vanwege de reformatie overgedragen aan de protestanten. De katholieken konden hier nog heimelijk een mis opdragen.

Helaas kwam het kasteel later een tijd in verval. Hendrik Willem van Hoorn wilde het zelfs afbreken...
Gelukkig bracht de familie Strick van Linschoten daar verandering in. Wederom werd er verbouwd en werd een nieuw park aangelegd in landschapstijl. De bewoner Andries Jan Strick studeerde rechten in Utrecht. Hij was een bekende politicus, aanhanger van de patriotten, geen grote vriend van stadhouder Willem V. Zijn dochter Geertruid Johanna Anthonia Strick van Linschoten trouwde in 1791 met Paulus Martini Buys (1765-1836).

Wederom zou het kasteel weer van uiterlijk veranderen. Paulus Martini Buys gaf het kasteel een historische uitstraling en liet de kantelen op de toren metselen. Rond 1800 wordt ten noorden van het kasteel een park aangelegd. Dit is nu zomers een lekkere koele plek, maar moet nog worden  opgeknapt. Het wordt in de toekomst voor het publiek open gesteld.

De laatste bewoonster was Magdalena, barones van Nagell-Martini Buys. Op 88-jarige leeftijd overleed zij in 1997. De Stichting Kasteel Loenersloot nam het beheer over. Nu heeft de Stichting het overgedragen aan Utrechts Landschap.

Men is nog lang niet klaar met de restauratie. Toch valt er al heel veel zien in het kasteel.  Zo zijn de behangsels uit de achttiende eeuw nog niet gereed. Op de foto van de kip is het verschil te zien, hoe het geheel moet worden als de restauratie klaar is.

Veel onderdelen van het kasteel zijn dus erg oud. De plafonds worden sinds 2013 geheel in oude stijl gerestaureerd. Een dergelijke restauratie kost veel geld en het is te begrijpen dat niet alles tegelijk kan worden aangepakt.

Het kasteel is ook voor u open. U klimt natuurlijk ook even in de toren naar boven om van het landschap te genieten (en de snelweg te negeren).
Op het kasteel heerst een rust, die u niet dient te verstoren. De huidige bewoners zijn u dankbaar als u niet te uitbundig bent tijdens uw bezoek. Die rust en privacy hoort helemaal bij de sfeer van het kasteel.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17