Het was zaterdag 31 oktober prachtig weer. We vertrokken vanaf het gemeentehuis te Nieuwveen en gingen op weg naar het streekmuseum te Reeuwijk. Vaak zijn het dezelfde mensen die zich inschrijven voor de excursie van de Kring. Misschien is het ook een leuk idee voor u. U bent van harte welkom!

Het streekmuseum te Reeuwijk is een afspiegeling van het dagelijks leven in vervlogen tijden, het begin van de twintigste eeuw. De vaste collectie gaat over het ontstaan van de Reeuwijkse Plassen door turfwinning in Reeuwijk en Sluipwijk.

De ontvangst was al prima. De kwaliteit van de koffie was een goede voorspeller van hetgeen ons te wachten stond. Een uitstekende verteller en gids en een tentoonstelling die voor allen weer iets nieuws te bieden had.

Natuurlijk kennen we allen het verhaal over het ontstaan van onze polder, maar het is altijd weer prettig om dat weer eens chronologisch te volgen. De diorama’s gaven een helder beeld. Als extra: Een tijdelijke tentoonstelling over de Romeinen was helder neergezet.

De andere vertrekken van het museum zijn grotendeels gevuld met allerlei gereedschap en attributen uit over-grootmoeders tijd. Leuk om hier met onze (klein) kinderen eens lekker rond te neuzen. We zien ook klaslokaal uit vroegere tijden.

De i-pads en digiborden ontbreken. De manier om onze kinderen tot goede burgers te vormen is veranderd.

Wie weet bent u bij de volgende excursie ook van de partij.

Wilt u een indruk krijgen van het museum, kijk dan op http://www.streekmuseumreeuwijk.nl

Hans Broekkamp

Er waren bordjes met weinig vleiende teksten als 'ezel', 'klikspaan' en 'kwaatdoender' die omgehangen konden worden bij wie straf verdiend had. Uiteraard moest dit op mij uitgeprobeerd...

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:

 Woensdag 10:00 - 12:00 uur (werk-ochtend)
  19:00 - 21:00 uur  
 Zondag 14:00 - 16:00 uur  

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17