Voor deze excursie was veel belangstelling; we vertrokken met 34 personen richting Haarlem.  
Na een heerlijke kop koffie met appeltaart werd de groep in drieën gedeeld. Elke groep heeft andere dingen gezien.
Hier vindt u een kort verslag van één groep.

De gids nam ons mee langs het Teylers Museum. Dit museum is het oudste van ons land en is gesticht in 1778 als boek- en kunstzaal. Het is het enige museum in de wereld  met een authentiek interieur uit de 18e eeuw. Het is genoemd naar Pieter Teyler van de Hulst, een rijke Haarlemse laken- en zijdefabrikant en bankier. Bij testament liet hij zijn collectie en vermogen na aan de Teylersstichting.

Verder lopend langs het Spaarne kwamen we bij een kapitale poort en hek. Deze gaven toegang tot het Teylershofje. Dit is een van de 20 hofjes in Haarlem. Het hofje was bestemd voor behoeftige alleenstaande vrouwen van alle kerkelijke gezindten. Er bevinden zich nog 22 woningen in dit hofje. Ze zijn enigszins aangepast aan de eisen van deze tijd.
Aan de Nieuw Gracht bezochten we nog een hofje met een tuin ontwerp van Mien Ruis. Verder had dit hofje de bijzonderheid, dat er één voordeur en één plee per 2 woningen  was. Verder zagen we de Grote of Sint Bavokerk op de Grote Markt. De Kerk werd gebouwd in 1502 met een stenen toren. De toren bleek te zwaar en ging verzakken. Tussen 1514 en 1517 werd de toren vervangen door een houten toren bekleed met lood. Deze toren is 74 meter hoog en getooid met een haan van 65 kilo. Er is een carillon van 47 klokken met een totaal gewicht van 10.000 kg.


We kunnen terugzien op een interessante wandeling in een mooie stad.
Zeker voor herhaling vatbaar want elke groep heeft andere dingen gezien.

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17