Als vervolg op de lezing tijdens de jaarvergadering (25 april) is er op zaterdag 6 mei 2017 een rondwandeling onder begeleiding van een gids van het IVN door de Groene Jonker.
We blijven dus ditmaal dicht bij huis!

groene jonkerDit natuurgebied is ontstaan door het land van 3 boerderijen samen te voegen tot een natuurgebied.  Het is een z.g. plas/dras gebied waar veel vogels  te zien zijn, die hier al lange tijd niet meer gezien werden.

We verzamelen om 10.00 uur op de grote parkeerplaats naast de manege, Hogedijk 3 te Zevenhoven.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:

 Woensdag 10:00 - 12:00 uur (werk-ochtend)
  19:00 - 21:00 uur  
 Zondag 14:00 - 16:00 uur  

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17