Voorjaarsexcursie op zaterdag 28 april 2018

kerk delftDe bestemming van onze voorjaarsexcursie was Delft. Deze stad is bekend om zijn Historisch centrum met mooie grachtenpanden, Delftsblauw aardewerk, de technische universiteit en natuurlijk de associatie met Willem van Oranje, die er woonde en vermoord werd. De stad wordt ook wel de Prinsenstad genoemd door de eeuwenlange verbondenheid met de Oranjes.

We verzamelden in het Stadscafé, waar we kennismaakten met onze gidsen. We gingen met 2 gidsen, dus 2 groepen door de stad.

Eerst over de Oude Gracht, waar het schitterende Delftlandhuis staat, naar Het Prinsenhof. Langs de Oude Kerk ofwel de “Ouwe Jan”.
Deze kerk wordt al in de 13e eeuw genoemd. De toren van deze kerk staat wel 2 meter uit het lood. Hierna naar de Grote Markt met het Stadhuis en de Nieuwe Kerk.
De toren van de Nieuwe Kerk is 108,75 hoog en hiermee de een na hoogste kerktoren van Nederland. Van hier via de Beestenmarkt weer terug naar het startpunt van onze Stadswandeling.

Het enthousiasme van de gidsen was groter dan de groep. Het weer was ons minder gunstig, maar toch was het weer een geslaagde excursie.

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17