Expositie Polder 200

Dit jaar wordt het 200-jarig bestaan van de Zevenhovense en Nieuwkoopse droogmakerij gevierd.
De historische verenigingen van Nieuwkoop hebben in samenwerking met die van Aarlanderveen besloten om de bezoekers van de vier Oudheidkamers een zo volledig mogelijk beeld van deze geschiedenis te geven. Zie hierna het overzicht.

‘Polder 200’ in Nieuwkoop

In het Poldermuseum in Nieuwkoop wordt het verhaal verteld van het ontstaan van het gebied tot de inpoldering. De ijstijd, het ontstaan van het veenkussen, de gouden eeuw van de turfwinning en het natte resultaat van deze winning komen aan de orde.
Deze expositie is tot stand gekomen in samenwerking met Natuurmonumenten.

‘Polder 200’ in Aarlanderveen

Aarlanderveen ligt in onze polder en doet mee met de polderviering. In samenwerk-ing met het Hoogheemraad-schap van Rijnland wordt een expositie ingericht in het oude gemaal in Korteraar. Hier wordt alles verteld over de droogmaking en het politiek proces dat aan de droogmaking voorafging. De plannen, de droogmaking zelf, het gebruik van de molens en het polder-bestuur.

 

‘Polder 200’ in Ter Aar

Hoewel het doel van de droogmakerij primair een veiligheidsmaatregel was (want er dreigde een grote binnenzee te ontstaan), werden de gronden van de nieuwe polder in 1812 op een openbare veiling verkocht en daarna als landbouwgebied ingericht. De historische vereniging in Ter Aar vertelt, in haar nieuwe museum, dit verhaal van het agrarisch gebruik van het nieuwe land.

‘Polder 200’ in Nieuwveen

De infrastructuur van onze polder is in de periode van na de droogmaking tot na de Tweede Wereldoorlog weinig veranderd. In 1912 is geprobeerd met de Haarlemmerspoorlijn ons gebied te ontsluiten, maar deze spoorlijn is nooit rendabel geweest. Het tracé van deze spoorlijn (nu de provinciale weg) vormt nog steeds de kern van de wegeninfrastructuur van onze polder.

 

Na de oorlog kwam de ontwikkeling van de polder pas goed op gang. De Opel Kadett en de Berini-brommer als voorbeelden maakten het mogelijk in de polder te wonen en elders te werken.

 

 

In de Oudheidkamer geven wij een beeld van deze ontwikkelingen.

De expositie start op 10 april 2010 en loopt door tot 27 juni 2010.
De openingstijden van de Oudheidkamer is aangepast voor deze expositie: Zaterdagmiddag en zondagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.