...onze Oudheidkamer gaat vanaf 13 juni a.s. weer open voor bezoekers. Klik hier voor meer...

Opening expositie "Van ’t Noordend"

Op 2 oktober 2011 rond 14.00 uur wordt in de Oudheidkamer van de Historische kring Liemeer te Nieuwveen de opening van de nieuwe expositie "Van ’t Noordend" op gepaste wijze verricht door één van de oudste bewoners van het Noordeinde die in een vervoermiddel in stijl bij de Oudheidkamer zal arriveren.

De dorpskern Noordeinde behoorde tot 1 januari 1991 tot de gemeente Zevenhoven. Sterk bepalend voor het Noordeinde was en is de Rooms Katholieke kerk Heilige Johannes Geboorte.
De katholieke parochie werd aan het eind van de 16e eeuw verbannen naar deze uithoek van Zevenhoven. De parochie wist zich hier echter te handhaven ondanks het feit dat de Rooms-katholieken door de protestantse meerderheid in onze regio als tweederangs burgers werden beschouwd. Zij moesten de heilige mis eeuwenlang vieren in een schuilkerk; een gebouw dat van buitenaf niet als kerk herkenbaar mocht zijn.

In de 19e eeuw kreeg de Rooms Katholieke kerk meer vrijheid in Nederland en dit betekende dat in het Noordeinde weer een echt kerkgebouw kon verrijzen. Vervolgens werd een grote pastorie gebouwd en werd vanuit de Katholieke kerk een eigen school gesticht: De Johannes de Doperschool. In het begin van de 20e eeuw maakte de Katholieke kerk een periode van grote bloei door. Deze periode wordt ook wel aangeduid met de naam Het Rijke Roomsche Leven. In het Noordeinde kwam dit tot uiting in de oprichting van de Lourdesgrot in 1911 waar sinds de inzegening in 1913 elk jaar in augustus Maria-Tenhemelopneming wordt gevierd.

Hoewel ook het Noordeinde niet aan de ontkerkelijking kon ontkomen die sinds de jaren zestig van de vorige eeuw heeft ingezet, speelt de Rooms Katholieke Kerk hier nog steeds een belangrijke rol.

De expositie probeert door middel van foto’s een beeld te geven van het Noordeinde. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de kerk Heilige Johannes Geboorte, de oude Johannes de Doperschool en de Lourdesgrot, maar er zijn ook veel foto’s van al lang afgebroken veel te kleine huisjes uit de vorige eeuw, markante bewoners, afgebroken en nog bestaande boerderijen en al sinds lang opgeheven winkeltjes.

De foto’s zijn deels afkomstig uit de eigen collectie van de historische kring, maar een groot deel is ook beschikbaar gesteld door bewoners en oud-bewoners van het Noordeinde.

Ter gelegenheid van de expositie wordt ook een postzegel uitgegeven met daarop een historische foto van het Noordeinde.
De zegel zal tijdens de expositie in de Oudheidkamer per vel (10 zegels à €0,46 = €4,60; prijsverhoging per 1/1/2012: 10 x €0.50 = €5,-) worden verkocht.

U bent van harte welkom op 2 oktober !

Het adres van de Oudheidkamer is Kerkstraat 31, 2441 CC Nieuwveen.
De Oudheidkamer is geopend op zondagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur en op woensdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur.

De expositie is nog tot 25 maart 2012 te bezichtigen.