Expositie "Gerrit Spijker"

Op 15 april is de tentoonstelling

"Gerrit Spijker"

 

geopend in de Oudheidkamer, Kerkstraat 31 te Nieuwveen.

Wie door Nieuwveen rijdt ziet aan de AH Kooistrastraat een typisch pand staan. Dit was destijds de werkplaats van Gerrit Spijker (1903-1990), vanaf 1929 timmerman te Nieuwveen waar hij na het overlijden van zijn vader Maarten Spijker diens timmerbedrijf heeft overgenomen.

Hij was een bekende figuur in Nieuwveen, vooral door zijn hobby’s.

Zo was hij een groot natuurliefhebber en bezat diverse verzamelingen op natuurgebied: cactussen, vetplanten, fruitbomen,  goudvissen,  tropische vissen, fossielen, schelpen, vlinders en andere insecten. Zijn verzameling opgezette dieren was regelmatig te bewonderen op tentoonstellingen.

Maar niet alleen zaken uit de natuur, ook allerlei andere objecten als postzegels, munten, sigarenbandjes, suikerzakjes, belastingplaatjes, natuurplaatjes en dorpsgezichten spaarde hij.

Naast het verzamelen nam het Nieuwveense Verenigingsleven een grote plaats in het leven van Gerrit Spijker.  Al op zeventienjarige leeftijd richtte hij een gymnastiekvereniging en in 1920 een mandolineclub op. Ook was hij actief in de aquariumvereniging, de EHBO-vereniging, de IJsclub, de dierenbescherming en de begrafenisvereniging (voorzitter).

Gerrit Spijker was een zeer muzikale man met een absoluut gehoor. In 1959 was hij betrokken bij de heroprichting van Crescendo waar hij later voor zijn diensten erelid werd.

Voor al zijn verenigingswerk kreeg hij in 1983 de zilveren medaille in de orde van Oranje Nassau.

Bij het uitruimen van de werkplaats -na het overlijden van het echtpaar- bleek dat de verzamelactiviteiten van Gerrit Spijker zich ook tot hier hadden uitgestrekt. Van veel gereedschap was moeilijk vast te stellen van wie dat afkomstig was; van grootvader Jan, vader Maarten of van Gerrit Spijker zelf.

Dankzij de medewerking van de Historische Vereniging Ter Aar kunnen we een goed overzicht geven van deze actieve man. Een man vol ideeën en met een brede belangstelling.

De praktische steun van zijn vrouw Nancy Spijker – van Leeuwen, met wie hij in 1942 getrouwd was, zorgde ervoor dat zijn plannen en ideeën niet bleven steken maar uitgroeiden tot mooie verzamelingen.