Zondag 27 oktober is de nieuwe expositie "Het Eerste Steekje" geopend in de Oudheidkamer. De opening werd verricht door Lenette Rijlaarsdam en Bep de Bruin, twee bestuursleden van de Kring.

Verschillende merklappen vullen de wanden van de Oudheidkamer. Velen van u zullen goede herinneringen aan deze doeken hebben. Bij de jeugd zullen de prachtige werkstukken minder bekend zijn.

In Nederland werd in het begin voornamelijk naar patronen van moeders merklap of zelf "ontworpen" naar Bijbelse taferelen gewerkt. Merklappen werden gemaakt door meisjes, in leeftijd variërend van 5 tot 14 jaar, als oefening voor het borduren en merken van het later door hen te maken linnengoed en/of kledingstukken voor hun uitzet. Het alfabet gebruikte men voor het merken van de linnenuitzet en de cijfers om aan te geven hoeveel men van een bepaald soort bezat.

Als je voor het eerst kennis maakt met een merklap, zie je een grote verscheidenheid in de uitvoering ervan. Ook de benamingen kunnen verschillen. Zo heb je merklappen, letterlappen, stekenlappen en stoplappen. Wat is wat? Dat antwoord krijgt u als u de expositie aan de Kerkstraat bezoekt.

Voor de kinderen wordt op een zondag nog een speciale workshopmiddag georganiseerd. Zo kan ook de jeugd nog eens ruiken aan een hobby, die misschien even iets anders biedt dan de i-pad.

De Oudheidkamer aan de Kerkstraat 31 te Nieuwveen is geopend op zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, en op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:

 Woensdag 10:00 - 12:00 uur (werk-ochtend)
  19:00 - 21:00 uur  
 Zondag 14:00 - 16:00 uur  

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17