Expositie: Transportbedrijf Van ’t Kruis 90 jaar

Zaterdag 10 mei 2014 heeft de heer Jaap van 't Kruis met het doorknippen van een lint de tentoonstelling, over het bedrijf dat zijn vader 90 jaar geleden begon, geopend.

Wegens de weersomstandigheden werd de "Opening" binnen gedaan.

 

Naast de Oudheidkamer stond een prachtig onderhouden vrachtwagen uit 1978 geparkeerd om de aandacht hierop te vestigen.


Hoewel de regen onophoudelijk viel, was dit niet te merken aan de belangstelling. Het was dringen geblazen voor de vele foto's, modelauto's en andere zaken die herinneren aan 90 jaar transport in Nieuwveen.

In zijn toespraak gaf bestuurslid Jan Vervark aan dat de medewerking van het personeel door materiaal uit hun privé-verzamelingen ter beschikking te stellen zeker had bijgedragen tot het complete beeld dat de expositie geeft.

Hierna kreeg de heer Van 't Kruis (89 jaar) zelf het woord. Hij vertelde hoe een éénmansbedrijfje van vervoer van hooi en stro kon uitgroeien tot een bedrijf met wel 28 vrachtwagencombinaties en 32 man personeel.

 

Alle aanwezigen waren zeer enthousiast over de prachtig ingerichte expositie en de hoeveelheid bij elkaar gebrachte foto's, modelauto's, bedrijfsdocumenten, enz.

De tentoonstelling in de Oudheidkamer loopt tot september 2014 en is te bezoeken gedurende de openingstijden (zie links).

De filmbeelden worden gedurende de woensdagavond-opening vertoond.

 

Op Youtube is een grote verzameling filmpjes over het bedrijf en de voertuigen te bekijken (KLIK HIER).
Hieronder een voorproefje over 1954 en daarna.