Einde expositie "Het Eerste Steekje" in zicht

Zoals wellicht bekend stoppen we alweer bijna met “Het Eerste Steekje”. De laatste dag dat u kunt komen kijken naar de borduurwerken is zondag 30 maart. Jammer, maar we denken dat we veel mensen een plezier gedaan hebben met deze expositie.

In april blijven we gesloten. Dat bent u niet van ons gewend, maar het is nodig.

  • De merklappen en andere werken moeten op een zorgvuldige manier terug naar de mensen die ze tijdelijk afgestaan hebben.
  • We gaan een nieuwe tentoonstelling inrichten, over de Firma van ’t Kruis.
  • Daar tussen door willen we de Oudheidkamer gebruiken om de archeologische vondsten uit te kunnen stallen. Om die te inventariseren, te benoemen en zo nodig te restaureren. Dat is een heel karwei en het is prettig als we niet steeds alles weer naar boven moeten brengen. Op deze manier kunnen we het in één keer af maken.

We vragen hiervoor begrip. Mocht u ons bezig zien, en hebt u belangstelling, dan mag u natuurlijk altijd even binnen lopen.

Op 4 mei zijn we weer geopend.

De officiële opening van de volgende tentoonstelling is op zaterdag 10 mei, maar daar hoort u nog van.