Expositie "Archeologische Vondsten kern Nieuwveen"

De tweede expositie in 2014 is gewijd aan de resultaten van de opgravingen die in 2012 en 2013 hebben plaatsgevonden in de kern van Nieuwveen.

De voorgeschiedenis

Door de herinrichting zou een deel van de bebouwing gesloopt worden en vervangen worden door nieuwbouw. Pro forma was een buro in de weer geweest om vast te stellen dat er geen vondsten te verwachten zouden zijn.
Door herhaald aandacht vragen voor de werkelijke geschiedenis van het gebied met onderbouwing door middel van oude kaarten werd uiteindelijk toestemming verkregen van de eigenaar van de grond, de gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om onderzoek te doen.

De opgravingen

Er is op diverse zaterdagen gegraven. Om te bepalen waar de kans het grootst was om voorwerpen te vinden zijn diverse historische kaarten over elkaar geprojecteerd. Dan werd bepaald waar de proefboringen zouden worden gedaan. Tenslotte zijn sleuven afgebakend en uitgegraven, waarbij steeds het dilemma van nauwkeurig werken (=langzaam) en de beperkte beschikbare uren om 's avonds de gaten en sleuven weer dicht te hebben (=snel) een rol speelden. Gelukkig waren er voldoende vrijwilligers bereid om te helpen.
Maar zonder de door de fa. Spelt beschikbaar gestelde kraan met machinist was het natuurlijk nooit gelukt.

Uitzoeken

Door de zeer geslaagde samenwerking met de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland - afdeling Rijnstreek kon de kennis, die bij onze lokale archeologen aanwezig is worden uitgebreid.
Uiteindelijk zijn heel wat kratten met materiaal uit de grond gekomen, die daarna uiteraard gereinigd, onderzocht en met veel pas en meetwerk tot de getoonde voorwerpen hebben geleid.

De expositie

De expositie werd 5 oktober geopend door de burgemeester van Nieuwkoop (zie verslag)

De drie zijden van de Oudheidkamer zijn volledig benut voor deze expositie.

Aan de linkerwand wordt de "verhaallijn" van de kern van Nieuwveen weergegeven. Uit de opgravingen kwam naar voren dat de kern van het dorp is gered van "wegspoelen" (zoals met Schoot is gebeurd) door de grond te verhogen.

De vondsten zelf zijn verdeeld in een aantal categorieƫn: pijpen, glaswerk, metalen voorwerpen en aardewerk. De kleinere voorwerpen zijn in vitrines getoond tegen de achterwand.
Bij de pijpen is goed het verschil in grootte te zien tussen de oudere en nieuwere modellen. Hoe kleiner een pijp, hoe ouder want vroeger was tabak kostbaar. De oudste pijpen in onze collectie dateren van ca 1600.
De aardewerken stukken zijn tegen de rechterzijde geƫxposeerd. De oudste stukken gevonden aardewerk dateren van ca 1450.

Ook qua metalen voorwerpen zijn bijzondere stukken naar boven gehaald.
En er is een zeer bijzondere tegel gevonden; een pastegel.

Maar komt u vooral zelf eens langs om te zien wat er vroeger gebruikt werd en de tand des tijds heeft doorstaan. Deze expositie is zeker een bezoek waard!!