Zondag 10 september 2018 startte in de Oudheidkamer (Kerkstraat 31) de nieuwe tentoonstelling; “Families in Beeld”. Dit viel samen met de landelijke Openmonumentendagen waarvan het thema was ‘Boeren, burgers en buitenlui’.

Van veel families is op internet een groot deel van hun voorgeschiedenis te vinden; de zgn. genealogie. Meestal is dat alleen maar tekst. Aangezien wij in ons archief veel oude familieportretten hebben, is de geschiedenis van de families: de Groot en Van der Hulst; uit Zevenhoven en uit Nieuwveen de families Van Harten (uitlopend in o.m. de families Van Leeuwen, Vervark), Stouten, Spek en Van der Leden in beeld gebracht. Bij de selectie van de families is gekeken of daarvan nu nog nazaten in deze dorpen wonen.

Ook zal tijdens de tentoonstelling de geschiedenis van boerderij Charcow en het gemaal Uphof en hun bewoners worden uitgelicht.

Familiefoto’s werden begin 20e eeuw vaak alleen maar gemaakt bij bijzondere gelegenheden. Men trok dan de mooiste kleren aan. Er zijn prachtige foto’s te zien uit die tijd waarop mensen staan die al vóór 1850 geboren waren. Zo is er ook een foto en een krantenartikel uit 1935 over toen de oudste tweeling (90 jaar) van Nederland die in onze gemeente woonde. En welke families woonden er op boerderij Charcow en wie waren er machinist op het gemaal Uphof in de gemeente Zevenhoven?

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17