Op 28 april 2019 vond de opening plaats van de nieuwe expositie “Van Brug tot Brug”. Het bericht over de opening leest u HIER.

IMG 0684 r IMG 0685 r

Bij het binnenkomen in de Oudheidkamer ziet u in de hal twee panelen met afbeeldingen van de Kattenbrug bij Nieuwveen en de brug bij Vrouwenakker.
Het Nieuwveens Jaagpad tussen deze twee bruggen vormt het thema van deze expositie. De geschiedenis van de woningen en bedrijven langs “De Amstel” en natuurlijk de bewoners wordt belicht aan de hand van foto’s, verhalen en krantenknipsels.
Het Jaagpad bestaat al sinds eeuwen, maar was vroeger voornamelijk in gebruik voor trekschuiten voor de vaarverbinding tussen Gouda en Amsterdam. Na gereedkomen van de Tolhuissluizen en het Aarkanaal rond 1824 werd de vaarweg ook voor vracht- en personenvervoer gebruikt, maar het Jaagpad bleef lang een onverhard pad, met daarlangs grasland en maar weinig bewoning.
Dat veranderde toen begin vorige eeuw tuinders langzamerhand het Jaagpad begonnen te bevolken, aanvankelijk als groentekweker. Veel kwekers waren afkomstig uit omliggende plaatsen als Nieuwveen, Ter Aar, De Kwakel en Kudelstaart.

Het zijn deze kwekersfamilies waaraan wij in onze expositie aandacht besteden. De Historische Kring heeft bij het verzamelen van materiaal veel medewerking gekregen van (oud)bewoners van het Jaagpad. Heel veel foto’s zijn door de families ter beschikking gesteld en deze foto’s zijn op de panelen en in vitrines in de Oudheidkamer te zien. De foto’s zijn gerangschikt op volgorde van huisnummer, beginnend bij de Kattenbrug.
Overigens is de nummering door gemeentelijke herindelingen niet altijd hetzelfde geweest, wat het indelen van de foto’s voor de samenstellers er niet altijd eenvoudiger op maakte. Dankzij de hulp van vele Amstelaren is er toch een overzichtelijk geheel ontstaan.

Overzichtsfoto Oudheidkamer met expositie Van Brug tot BrugOp de vele (familie)foto’s is te zien hoe de vroegere tuinders voornamelijk groenten zoals sla, bonen en augurken op de koude grond of in broeikassen, de “eenruiters” kweekten. In de jaren na de oorlog ontstond er meer vraag naar bloemen en begon het Jaagpad steeds meer bebouwd te raken, met veel kassen met voornamelijk anjers en chrysanten, maar ook andere bloemen en planten.

IMG 0625 rEr werd hard gewerkt, maar er was ook tijd voor ontspanning. Er was een touwtrekclub en in 1975 werd de beroemde “Klei-club” opgericht. Het laatste Amstelfeest was in 1988. In de Oudheidkamer liggen een aantal plakboeken ter inzage, die door de oprichters van de Klei-club voor de duur van de expositie ter beschikking zijn gesteld. Ook zijn er vaantjes, prijzen, t-shirts en andere zaken tentoongesteld.

IMG 0695 rIMG 0716 rOp deze expositie zijn voornamelijk foto’s te zien, maar ook zaken die bij kwekers in gebruik waren zoals veilingkisten en manden (met dank aan het Cultuur Historisch Museum Ter Aar) en wat gereedschappen.

 

poster VBTB rWij hopen u te mogen begroeten op onze openingstijden, onderaan deze pagina vermeld. Wij leiden u graag rond en vertellen wat over de expositie, en wellicht zijn er bezoekers die ook voor ons nog aanvullende informatie hebben.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17