Poster van de expositie Ontspanning en vermaak van toenOp 1 december 2019 is in de Oudheidkamer van de Historische Kring Liemeer de expositie “Ontspanning en Vermaak van Toen” van start gegaan.

Het bericht over de opening leest u HIER.

In deze expositie wordt door middel van foto's, krantenknipsels, affiches, toneel- en programmaboekjes en ander materiaal een beeld gegeven van het vroegere verenigingsleven, ontspanning en vermaak in Nieuwveen en Zevenhoven. We hebben foto's van zang-, muziek en toneelverenigingen, er wordt aandacht geschonken aan sport en spel, aan festiviteiten zoals Koninginnedag en vakantieweken, aan reis- en gezelligheidsverenigingen.
De inwoners van Nieuwveen en Zevenhoven kwamen vroeger vaak bij elkaar in koffiehuizen en cafés. Hier werd gerepeteerd, vergaderd en gespeeld door muziek-, denksport- en kaartclubs, en hadden de mensen een leuk avondje uit met toneel- en muziekuitvoeringen, dansavonden, concerten en bruiloften. Zowel Nieuwveen als Zevenhoven hebben al vanaf 1880 zang-, muziek- en toneelverenigingen gekend.

In Nieuwveen waren vanaf het begin van de vorige eeuw tot na de oorlogsjaren Café van Eijk (later Bosman) in de Kerkstraat en Café Schreuder (later Lelieveld) in de Dorpsstraat bekende gelegenheden voor ontspanning. Beiden hadden de beschikking over voor die tijd grote zalen. Schreuder beschikte zelfs over een bioscoop.

SintJansClub 1951In Zevenhoven was er onder meer het “Bondsgebouw” in het Noordeinde, waar de toneelvereniging “De Sint Jansclub” tweemaal per jaar een uitvoering gaf. Na het samengaan met zang- en toneelvereniging “Laus Deo” vonden de uitvoeringen in Het Trefpunt plaats.

Van later datum zijn de “Penelope” aan de Uiterbuurtweg en “Merakels” in de Kerkstraat. Hier werden regelmatig optredens georganiseerd.
Ook van deze, soms verdwenen horeca-gelegenheden, zoals Café Veenboer en Café de Viersprong in Zevenhoven hebben we fotomateriaal.

De panelen in de Oudheidkamer zijn in thema’s verdeeld. Er is een paneel over reis-, gezelligheids- en vrouwenverenigingen en bejaardenreizen. Er is een paneel gewijd aan toneelverenigingen, aan horeca-gelegenheden, aan zang- en muziekverenigingen, aan sport en spel, en er is een paneel met foto’s en affiches van festiviteiten. Ook is er een vitrine gevuld met materiaal zoals toneelboekjes, is er een horeca-hoekje, zelfs een bruidspaar ontbreekt niet.

Daarnaast zijn er een aantal knipselmappen met informatie en krantenknipsels over (de geschiedenis van) de getoonde verenigingen, horeca-gelegenheden en gebeurtenissen.

dameshandbalteamHet is dus een heel gevarieerde expositie geworden. Zo is te zien dat er in Nieuwveen een mandolinevereniging heeft bestaan en Nieuwveen rond 1940 een dameshandbalteam kende, waarvan we alle namen hebben kunnen achterhalen.
En dat er in Zevenhoven al rond 1880 harddraverijen en ringrijden voor paard en ruiter werden georganiseerd. Er is in Zevenhoven in vroeger tijden zelfs een muziekkorps, De Sint Jansfanfare, geweest.

Wij hopen dat bezoekers enkele genoeglijke uurtjes beleven aan het bekijken van de expositie.

Hieronder een impressie.

 

Toneelverenigingen Zang- en muziekverenigingen Kampioen jonge duiven 1928 Enkele oude sketches Bloemstukje bij de opening Oranjeboom bierglazen Oude jeneverkruik Diploma Laus Deo 1982 Aankondiging toneeluitvoering

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17