Poster van de expositie Ontspanning en vermaak van toenOp zondag 3 april 2022 is in de Oudheidkamer in Nieuwveen een expositie van start gegaan met als onderwerp de Kerkstraat in Nieuwveen.

Het bericht over de opening leest u HIER.

Al op een kaart uit het jaar 1567 genoemd als "Kercklane" is dit een van de oudste straten van het dorp Nieuwveen.
De straat dankt haar naam, hoe kan het ook anders, aan de kerk in de bocht van de Kerkstraat. In vroeger tijden stond hier een Rooms-Katholieke kerk, na de Reformatie werd het een Nederlands Hervormde kerk. Het huidige kerkgebouw dateert van 1831 en heeft tegenwoordig de naam Ontmoetingskerk.
Over de geschiedenis van deze kerk is door de Historische Kring Liemeer een filmpje gemaakt dat u HIER kunt vinden.

KalshovenVan oudsher was er in de Kerkstraat veel bedrijvigheid. De straat kende winkels, werkplaatsen, scholen en kerkgebouwen. Er was een postkantoor, een Groene-Kruisgebouw, en een dependance van de Johannes-stichting, tehuis "Elim".
Tegenwoordig is er van die bedrijvigheid niet veel meer te zien, de Kerkstraat heeft nu voornamelijk een woonbestemming. Er is nog altijd een kerk, maar de gebouwen van de Openbare en de Christelijke School zijn er niet meer. De Gereformeerde Kerk staat er nog wel, maar is niet meer als kerkgebouw in gebruik. De winkels zijn verdwenen. Er is nog één horeca-gelegenheid, Zus & Zo. Op deze plek was al in 1877 een koffiehuis gevestigd.
De tentoonstelling vindt plaats in het voormalige geheelonthoudersgebouw uit 1897, sinds 2001 in gebruik als Oudheidkamer.

Kerkstraat 23 met groenteautoIn onze tentoonstelling zijn foto's van verleden en heden te bekijken en vertellen wij over de geschiedenis van de bebouwing en de bewoners van de Kerkstraat. Ook ziet u enkele gereedschappen die door de vroeger in de Kerkstraat gevestigde kleermaker en klompenmaker werden gebruikt.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17