Het genealogie-deel van de site is 24 november 2010 in gebruik genomen.

 

 

De basis van de gegevens wordt gevormd door een bestand met meer dan 17000 personen op een ander computersysteem. Voor het publiceren van de gegevens op internet hanteren we echter strenge eisen, die voor iedere persoon moeten worden gecontroleerd.
We zijn in 2010 begonnen met de gegevens van de eerste plm. 250 personen. Er waren eind 2013 meer dan 13500 personen opgenomen en er wordt regelmatig aan toegevoegd.

Op de Genealogie worden ook "levensverhalen" gepubliceerd. Meestal zijn dit verhalen die toevallig worden gevonden bij het doorzoeken van registers. Kijkt u ook daar rustig even rond.

We hopen dat de gegevens tot inzicht kunnen leiden en u er aardige momenten mee beleeft.

Klik hier om naar Genealogie te gaan.

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17