Het ontstaan van het Groene Hart.

Het was zeer verrassend om te horen en te zien dat nu nog steeds waar te nemen is hoe grote delen van Het Groene Hart ontgonnen zijn en waarom men dit zo gedaan heeft.

Hoewel we ons wel vaker bezig gehouden hebben met ons landschap, hoorden we nu dingen, die we niet wisten, en die veel duidelijk maken.

foto

Een interessante lezing!

De afbeelding is het gebied rond Zegveld, naar het noorden gezien.Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17