...onze Oudheidkamer is tot nader bericht gesloten voor bezoekers. Klik hier voor meer...

Castella en havens, kapellen en hoven

 

Samenvatting:

Afm. 16 x 22,5 cm.
Bevat 139 pagina's met veel foto's en afbeeldingen in zwart-wit.
ISBN: 90-70480-07-7
Uitgave onder auspiciën van de Historische Kring Bodegraven

Schrijver P.C.Beunder
Drukwerk: Bureau de Boer, Nieuwkoop
1e druk: 1986

Castella en havens, kapellen en hoven van Albaniana tot Laurum, via Bode(lo)grave en Zwadenburg enkele notities over: de oude geschiedenis, de Romeinse keizertijd en de vroege Middeleeuwen in de Rijnstreek rond Alphen a/d Rijn, Zwammerdam, Bodegraven en Woerden. 30 Jaar snuffelen naar het verleden in Midden-Holland.

(op de kaft)
Castella en havens, kapellen en hoven
10 eeuwen leven in midden Rijnstreek
Gedurende detig jaren is de schrijver, in vrije uren, bezig geweest, de oudste geschiedenis van de kern van de Rijnstreek, waarover hoegenaamd geen schriftelijke bronnen voorhanden zijn, bijeen te sprokkelen.

Hij deed dit aan de hand van verkenningen in het veld, waarnemingen bij restauraties en graafwerkzaamheden en assistentie bij opgravingen.
Ook deed hij naspeuringen naar oude veld- en waternamen en ander waardevol historisch streekeigen. Bijzondere aandacht besteedde hij aan de bestudering en vergelijking van kaartmateriaal en luchtfoto's, om hieraan historische informatie te ontfutselen.

Over sommige detail-onderwerpen hield hij lezingen en schreef hij artikelen in de regionale historische periodieken.
Maar veel materiaal wachtte op een geïntegreerde, populair-wetenschappelijke bewerking.

Het is het eerste boek, dat aan de voor- en oudste geschiedenis van Midden-Holland is gewijd.
Een boeiende periode, die tot nog toe in historische monografieën vrijwel geheel werd overgeslagen of gebrekkig geïnterpreteerd. Een periode, dle toch de oorsprong behelst van veel van de thans, of tot voor kort, nog bestaande structuren.

Bij de schrijver zijn voorts bouwstoffen voorhanden om, bij gewillig onthaal, te gelegener tijd, nog een vervolg het licht te doen zien, waarin de Mlddeleeuwse geschiedenis van deze streek centraal staat.