Auteur: J.J. Roovers

Uitgegeven door het bestuur van de Angelastichting bij de officiële opening van de nieuwe gebouwen van Huize Ursula te Nieuwveen op 13 mei 1981.

Lay-out en druk:  Bureau de Boer Nieuwkoop. Het boek bevat 62 bladzijden.

 

boek

Dit boek is -zolang de voorraad strekt- verkrijgbaar tijdens openingsuren in de Oudheidkamer (zie Verkoop)

Het eerste hoofdstuk geeft een geografische beschrijving van het dorp Nieuwveen in 1981 en de historie van dit dorp en zijn omgeving vanaf het jaar 1300.
Het tweede hoofdstuk beschrijft de geschiedenis van het pand Sassenoord vanaf 1848 toen dominee Schoenmakers de daar aanwezige pastorie liet afbreken en een zeer fraai en ruim huis liet bouwen tot 1932 toen de Ursulinen van Bergen hun intrek namen in dit pand.
Het derde hoofdstuk beschrijft de legende over Ursula en Angela Merici.
Het vierde hoofdstuk beschrijft de Congregatie van de Ursulinen van Bergen en haar stichter pastoor Smeeman.
Hoofdstuk vijf geeft een beeld van de andere stichting die van 1887 tot 1976 in Nieuwveen was gevestigd: De Johannes Stichting.
Hoofdstuk zes tenslotte beschrijft Huize Ursula vanaf het jaar 1935 tot en met 1980.

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17