Funeraire cultuur - Rijnstreek

boek

Dit boek is -zolang de voorraad strekt- verkrijgbaar tijdens openingsuren in de Oudheidkamer (zie Verkoop)

Samenvatting:

Afm. 15 x 21 cm.
Bevat 64 pagina's met foto's en tekeningen in zwart-wit.
ISBN: 90 74455 04 2
Uitgave Terebinth

Schrijver: Rita Hulsman
Onderzoek: Marjanne Hulsman
Uitgeversmij. Ver. de Terebinth, Rotterdam
1e druk: 2006

HET NUT EN HET BELANG

Lange tijd waren er maar weinigen die het nut en het belang inzagen van funeraire objecten. Eén van die pioniers uit het begin van de 20ste eeuw was P.C. Bloys van Treslong Prins, die honderden inscripties, wapens en symbolen op grafmonumenten in kerken uit verschillende provincies heeft geïnventariseerd en gedocumenteerd. Een andere pionier was de genealoog J. Belonje, die zich in diezelfde periode lang en intensief met de studie van oude grafstenen in binnen- en buitenland heeft beziggehouden.

Op kleinere schaal kende de Rijnstreek enkele mannen die een lans braken voor grafmonumenten. In Alphen zette schoolmeester en amateur-historicus W.M.C. Regt in de eerste helft van de 20ste eeuw onder meer de grafschrifien van de oude Nederlands-hervormde kerk op papier. Ook deed hij verslag van zijn bevindingen bij de opening van de grafkelder van de ambachtsheren in de Oudshoornse kerk. In Woubrugge zette veldwachter 0.C. van Hemessen zich in voor het behoud van een rode zandstenen sarcofaag, die afkomstig was uit de kerk van het verdwenen dorp Jacobswoude. Zij hebben met vele anderen de funeraire cultuur aan de vergetelheid ontrukt, de waarde ervan duidelijk gemaakt en zich voor het behoud ingezet.

In dit boekje zijn enige begraafplaatsen beschreven in de volgende plaatsen:

Alphen aan den Rijn
Zwammerdam
Nieuwkoop
Ter Aar
Zevenhoven
Noordeinde
Langeraar
Leimuiden
Rijnsaterswoude
Woubrugge
Hazerswoude-Dorp
Hazerswoude-Rijndijk

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17