Arm in Nederland 1815-1990

Samenvatting:

Afm. 13,5 x 21 cm.
Bevat 204 pagina's met enige illustraties in zwart-wit.
ISBN: 90 5352 025 2

Schrijver L.F. van Loo
Drukwerk: Boom, Meppel
1e druk: 1992

(van het kaft)
Armoede werd in Nederland weer actueel in de jaren tachtig. Wij spreken dan van nieuwe armoede: in materiële en immateriële mogelijkheden achterblijven. Langdurige werkloosheid en herziening van het stelsel van sociale zekerheid kleuren de achtergrond van deze nieuwe armoede.
Een moderne, snelle samenleving creëert een nieuwe onderlaag van laaggeschoolden en sociaal-zwakkeren.
Dit boek beschrijfi de geschiedenis van de armoede in Nederland. De armoedeontwikkeling wordt geplaatst in de context van de economische, demografische en (sociaal-)politieke veranderingen die in Nederland in de negentiende en de twintigste eeuw plaatsvonden.
Het boek is tevens een beschrijving op hoofdlijnen van de sociale politiek - van lokale armenzorg tot verzorgingsstaat en verder -, of anders gezegd: van de armoedebestrijding.

Boom