Een villa met een verhaal

het dorp Nieuwveen & het huis Sassenoord

b0251s

Dit boek is -zolang de voorraad strekt- verkrijgbaar tijdens openingsuren in de Oudheidkamer (zie Verkoop)

Samenvatting:

Afm. 15 x 21 cm.
Bevat 48 pagina's met foto's in kleur en zwart-wit.
ISBN: 978 90 9026368 7
Uitgave Woningstichting Nieuwkoop

Schrijver: Frans Möhlmann
Redactie: Frank Schuitemaker

Druk: Veldhuis Media BV, Raalte
1e druk: 2011

Van de kaft:
Midden in Nieuwveen ligt, verscholen tussen de bomen, villa Sassenoord.
In het 160-jarig bestaan van Sassenoord hebben haar bewoners hun sporen achtergelaten in Nieuwveen. Van dominee Schoenmakers, arts/apotheker Jan Sasse, de rechter Johannes Sasse tot de zusters Ursulinen. 
Na jaren van verval is Sassenoord in zijn oude luister hersteld om te dienen als een huis voor senioren.

 

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17