Een nieuwe stad aan de Oude Rijn.

boek

Samenvatting:

Afm. 15 x 22 cm.
Bevat 128 pagina's met veel foto's en afbeeldingen in zwart-wit.
ISBN: -
Uitgave in opdracht van het gemeentebestuur Alphen aan den Rijn ter gelegenheid van 50 jaar samenvoeging Aarlanderveen, Alphen en Oudshoorn op 1/1/1918.

Schrijver Mr. H. Hardenberg
Drukwerk: N. Samsom, Alphen aan den Rijn
1e druk: 1968

Inhoud:

 • Ten geleide
 • Het oorspronkelijke Alphen
 • Oudshoorn zoals het vroeger was
 • Het oude Aarlanderveen
 • De vereniging
 • De crisisjaren
 • De bezettingstijd
 • Bouwen aan een nieuwe toekomst
 • Zwammerdam komt erbij
 • Lijst van burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen en ontvangers van de gemeente Alphen aan den Rijn in deze 50 jaar
 • Verantwoording
 • Lijst van illustraties

 

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17