Fotokroniek Nieuwveen & Vrouwenakker

fotokroniek NV

Dit boek is verkrijgbaar tijdens openingsuren in de Oudheidkamer (zie Verkoop)

Samenvatting:

Afm. 17 x 24 cm.
Bevat 76 pagina's met veel foto's en afbeeldingen.

Fotografie en samenstelling: Bert Looij en Gert Rijlaarsdam
Vormgeving: Rianne Rijlaarsdam
Drukwerk: Weprint
1e druk: 2020

Van de kaft:

Na het verschijnen van de Fotokroniek over Zevenhoven en Noordeinde in november 2018, verschijnt nu een boekje met foto's over de ontwikkeling van de bebouwing in Nieuwveen en Vrouwenakker waarbij ook de bebouwing langs de Drecht en het Tolhuis niet ontbreekt.

In dit boekje vindt u oude foto's van de dorpen waarbij ter oriëntatie ook foto's van de huidige situatie zijn toegevoegd. Hierbij valt op hoe zeer de handel en nijverheid uit de oude straten is verdwenen en deze straten nu vooral een woonfunctie hebben. Vermeld moet worden dat een groot aantal oude foto's afkomstig is uit het fotoalbum dat op 15 juli 1891 is aangeboden aan burgemeester S. van Driel van Nieuwveen ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als burgemeester.

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:

 Woensdag 10:00 - 12:00 uur (werk-ochtend)
  19:00 - 21:00 uur  
 Zondag 14:00 - 16:00 uur  

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17