Foto's gemaakt bij de opening van de expositie "Kwiek 50 jaar  1967 – 2017" op 2 april 2017.

foto

 

Klik op de foto's om het album te openen

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17