Foto's gemaakt door Bert Looij bij de opening van de expositie "van Station tot Rooie Dijk" op 25 maart 2018.
Meer over de opening vindt u HIER.

Klik op de foto's om het album te openen

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17