De Baardman of één artikel kopen

U kunt -zolang de voorraad strekt- nummers van 'De Baardman' in de Oudheidkamer kopen voor € 3,00 per exemplaar.
Wilt u deze per post aan een adres in Nederland laten verzenden dan betaalt u verpakking en verzendkosten. Voor één exemplaar is dat € 5,-; bij meer exemplaren laten wij u dat graag weten.

Indien beschikbaar kunt u voor €3,00 een digitale kopie van één artikel uit 'De Baardman' per E-mail toegestuurd krijgen.

Heeft u interesse dan kunt u een mail sturen aan baardman@historischekringliemeer.nl met vermelding van het nummer en eventueel het artikel waar u een exemplaar van wilt ontvangen. Wij nemen dan contact met u op.
Na betaling via rekening NL11INGB0005095717 t.n.v. Historische Kring Liemeer te Nieuwveen o.v.v. het nummer van de uitgave en eventueel het artikel wordt het gevraagde u dan toegezonden.

 

Hier vindt u de lijst van artikelen die eerder in "De Baardman" zijn verschenen:

Nr. Blz. Onderwerp Auteur
21 4 Herdenking 4-5 mei; Terugblik Loo, C.J.N. van der
21 8 Speelman; De laatste dagen van Wim Speelman  
21 13 Anecdotes uit de oorlog Eyk-Vermey, D.J. van
21 14 Ter Aar; Iets dergelijks gebeurde ook in Ter Aar Looij, B.
21 17 Wagenmakerij; Een Wagenmakerij te Zevenhoven Looij, B.
21 24 Zevenhovenaren in Amsterdam (1) Hofman-Allema A.C.
21 27 Project Geschiedsbeoefening Eyk-Vermey, D.J. van
21 30 Wegen; De Nieuwveense wegen in 1853  
21 35 Zevenhoven; Foto's De Viersprong en de Achterweg Looij, B.
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
22 8 Toekomstverwachtingen anno 1959  
22 13 Sint Jansclub 75 jaar Looij, B.
22 22 Moordmolen Eyk-Vermey, D.J. van
22 26 Zevenhovenaren in Amsterdam (2) Hofman-Allema A.C.
22 27 Uit de krant van… 1874 (1) Eyk-Vermey, D.J. van
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
23 4 Leenbrieven Schwier, R. Ed.
23 7 Industrieel erfgoed; 1996 Het jaar van Rijlaarsdam, G.
23 11 Gemeentehuis; Het oude gemeentehuis van Nieuwveen Eyk-Vermey, D.J. van
23 18 Ambachts-heerlykheid Nieuwveen en den Uiterbuurt Looij, B.
23 29 Spek; Ome Jo Eyk-Vermey, D.J. van
23 35 Uit de krant van… 1874 (2) Eyk-Vermey, D.J. van
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
24 4 Tolhuis-sluizen (1) Loo, C.J.N. van der
24 9 Haarlemmermeerspoorlijn; Sporen door de polders (1) Rijlaarsdam, G.
24 17 Ambachts-heerlykheden Zevenhoven en Noorden (1) Looij, B.
24 28 Zevenhovenaren in Amsterdam (3) Hofman-Allema A.C.
24 30 Uit de krant van… 1875 (1) Eyk-Vermey, D.J. van
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
25 8 Tolhuis-sluizen (2) Loo, C.J.N. van der
25 16 Ambachts-heerlykheden Zevenhoven en Noorden (2) Looij, B.
25 22 Haarlemmermeerspoorlijn; Sporen door de polders (2) Rijlaarsdam, G.
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
26 4 Op bezoek bij een verzamelaar in Leiden Eyk-Vermey, D.J. van
26 8 Bouwberichten (1) Schwier, R. Ed.
26 12 Genealogie, Van stamboom tot familiegeschiedenis Eyk-Vermey, D.J. van
26 18 Ambachts-heerlykheden Zevenhoven en Noorden (3) Looij, B.
26 19 Cornelis Clant; Uit het Streekarchief 'Rijnlands Midden" Smeele, G.
26 27 Liemeer; Oude panden verdwijnen Looij, B.
26 33 Uit de krant van… 1875 (2) Eyk-Vermey, D.J. van
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
27 4 Bouwberichten (2) Schwier, R. Ed.
27 9 Johannes Stichting 1887-1990; Boekbespreking Rijlaarsdam, G.
27 15 Habermehl; Genealogie, meer dan een stamboomonderzoek Habermehl, N.
27 25 Fort Nigtevecht; Onze Excursie naar Fort Nigtevecht Looij, B.
27 32 Uit de krant van… 1876 Eyk-Vermey, D.J. van
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
28 5 Bouwberichten (3) Schwier, R. Ed.
28 9 Schelling, C. van der; Het Digt Memoriaal (2) Heijting, W.
28 17 Nering in het vroegere Nieuwveen (1) A.H. Kooistrastraat Amelunxen, F.
28 28 Tediek; Jeugdherinneringen van Cor Tediek, een oude Nieuwvener Hofman-Allema A.C.
28 34 Toelatingseisen voor de lagere school Amelunxen, F.
28 40 Uit de krant van… 1877 Eyk-Vermey, D.J. van
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
29 5 Bouwberichten (4) Schwier, R. Ed.
29 10 Boekbespreking "Het geheim van de Nieuwkoopse smid" Heijting, W.
29 11 Boekbespreking "Het Kapittel van Sint Jan te Utrecht" Heijting, W.
29 11 Boekbespreking "Nieuwkoops van de Ziende tot Slikkendam" Heijting, W.
29 13 Boekbespreking "Oudste Bestuursregisters van Rijnland" Rijlaarsdam, G.
29 17 Nering in het vroegere Nieuwveen (2) De Kerkstraat Amelunxen, F.
29 30 Tediek, Cor en zijn verhaal Smeele, G
29 31 Capel, van; Jan, de voormalige bakker van het Noordeinde Looij, B.
29 39 Uit de krant van… 1878 Eyk-Vermey, D.J. van
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
30 5 Bouwberichten (5) Loo, C.J.N. van der
30 11 Verslagen excursies 1999 Hofman-Allema, A.C.
30 15 Nering in het vroegere Nieuwveen (3) De Dorpsstraat Amelunxen, F.
30 29 Het Begon met de Kloek…; Maarse en Kroon Rijlaarsdam, G.
30 36 Uit de krant van… 1879 Eyk-Vermey, D.J. van

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17