De Baardman of één artikel kopen

U kunt -zolang de voorraad strekt- nummers van 'De Baardman' in de Oudheidkamer kopen voor € 3,00 per exemplaar.
Wilt u deze per post aan een adres in Nederland laten verzenden dan betaalt u verpakking en verzendkosten. Voor één exemplaar is dat € 5,-; bij meer exemplaren laten wij u dat graag weten.

Indien beschikbaar kunt u voor €3,00 een digitale kopie van één artikel uit 'De Baardman' per E-mail toegestuurd krijgen.

Heeft u interesse dan kunt u een mail sturen aan baardman@historischekringliemeer.nl met vermelding van het nummer en eventueel het artikel waar u een exemplaar van wilt ontvangen. Wij nemen dan contact met u op.
Na betaling via rekening NL11INGB0005095717 t.n.v. Historische Kring Liemeer te Nieuwveen o.v.v. het nummer van de uitgave en eventueel het artikel wordt het gevraagde u dan toegezonden.

 

Hier vindt u de lijst van artikelen die eerder in "De Baardman" zijn verschenen:

Nr. Blz. Onderwerp Auteur
31 4 Bouwberichten (6) Loo, C.J.N. van der
31 7 Landarbeider in Zevenhoven, een uitgestorven beroep Amelunxen, F.
31 13 "Ut Liemur en Noordend" Groot, H de
31 19 Het kruispunt in de dorpskern van Zevenhoven Hofman-Allema, A.C.
31 29 Drankmisbruik en Drankbestrijding in Nieuwveen Rijlaarsdam, G.
31 40 Uit de krant van… 1880 Eyk-Vermey, D.J. van
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
32 5 Bouwberichten (7) Loo, C.J.N. van der
32 8 Van Geheelonthoudersgebouw tot Oudheidkamer Rijlaarsdam, G.
32 10 Verslagen excursies 2000 Hofman-Allema, A.C.
32 21 Boerderij de Verwondering Amelunxen, F.
32 30 Uit de krant van… 1881 Eyk-Vermey, D.J. van
32 35 Cursus Oud schrift (Paleografie) Wansbeek-Zijbrands, M.
32 37 Rabobank Aar en Plassengebied viert eeuwfeest 1901-2001 Loo, C.J.N. van der
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
33 6 Kroniek van de Oudheidkamer Loo, C.J.N. van der
33 17 Atlas over de geschiedenis van Nieuwveen en Zevenhoven Rijlaarsdam, G.
33 19 Bodemvondsten in Liemeer Rijlaarsdam, G.
33 23 Wat zijn Baardmannen ? Linde, L. van der
33 25 Gebruiksaardewerk in de 17e en 18e eeuw Rijlaarsdam, G.
33 29 Uit de krant van… 1882 Eyk-Vermey, D.J. van
33 31 Als het nou nog dras was, ging het nooit meer droog, Noordse buurt Amelunxen, F.
33 41 Hennie Clazing sr, herinneringen van een buurtgenoot Looij, B.
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
34 6 Terugblik op de opening van de Oudheidkamer Loo, C.J.N. van der
34 9 Thomasvaer en Pieternel Sikkel, A. en Schrama. P.
34 14 Excursie naar het Gemeentearchief Hofman-Allema, A.C.
34 16 De Noordse Buurterpolder (2) Amelunxen, F.
34 23 Van 'ut Liemur en Noordend' Groot, H de
34 27 Sassenoord, verleden en toekomst Rijlaarsdam, G.
34 36 Bodemvondsten in Liemeer (2) Rijlaarsdam, G.
34 38 Groeten uit Liemeer (1) Rijlaarsdam, G.
34 40 Uit de krant van... 1883 Rijlaarsdam, G.
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
35 7 Jan Hendrik Horstman, grootgrondbezitter en dijkgraaf Habermehl, H.J.
35 19 Gebeurtenissen in november 1813 in en rond Nieuwveen Amelunxen, F.
35 26 Een honderdjarige vertelt Nieman, E.
35 34 Arbeidsmigratie in vroeger tijden (1) Berg, T. van der
35 43 Uit de krant van... 1884 Rijlaarsdam, G.
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
36 6 Doorkijk op de late middeleeuwen in Nieuwveen Amelunxen, F.
36 21 Van Gouda tot de Roo Pael Hesselink-Duursma, C.W.
36 26 Arbeidsmigratie in vroeger tijden (2) Berg, T. van der
36 39 Wat is er van deze jongeman geworden… Paul Konst (1) Hofman-Allema, A.C.
36 40 Uit de krant van... 1885 Rijlaarsdam, G.
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
37 5 De Hoogveenbult tussen Nieuwveen, Zevenhoven en Nieuwkoop Amelunxen, F.
37 17 Ruim 125 jaar katholiek onderwijs in Nieuwveen Loo, C.J.N. van der
37 23 Teksten op verdwenen grafstenen in Zevenhoven Hofman-Allema, A.C.
37 28 De Klokken van Zevenhoven Loo, C.J.N. van der
37 36 Wat is er van deze jongeman geworden… Paul Konst (2) Hofman-Allema, A.C.
37 38 Uit de krant van... 1886 Rijlaarsdam, G.
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
38 6 Jeugdherinneringen aan buurman Adrianus Verleun Trigt, W. van
38 12 Boerenleven in de polders in de negentiende eeuw Rijlaarsdam, G.
38 21 Excursie naar kasteel Duivenvoorde Hofman-Allema, A.C.
38 28 Een fragment uit het boek 'mijn zusje' (1) Loo, C.J.N. van der
38 34 Gechiedenis leeft (excursie naar de Nicolaashoeve) Loo, C.J.N. van der
38 36 Uit de krant van... 1887 Rijlaarsdam, G.
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
39 5 Orgel Nederlands Hervorme kerk Nieuwveen Rijlaarsdam, G.
39 14 Going back to my Roots (hoeve Livonia) Gortemulder-Habermehl, C
39 17 De meidagen van 1940 (Van 'ut Liemur en Noordend') Groot, H de
39 22 Veiling Schilderij 'Sluisje Nieuwveen' Rijlaarsdam, G.
39 27 Waardige rustplaats voor de ouders van A.H. Kooistra Loo, C.J.N. van der
39 30 Nicolaas (Klaas) Harteveld, veertig jaar boer op Blokland Looij, B.
39 35 De Dorpsstraat in Nieuwveen zoals het was.. Rijlaarsdam, G.
39 36 Uit de krant van... 1888 Rijlaarsdam, G.
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
40 6 Honderdvijftig jaar Stouten in Nieuwveen Rijlaarsdam, G.
40 15 Wim Bocxe burgemeester van Zevenhoven Hofman-Allema, A.C. / . Möhlmann F.
40 19 De familie van Veen Hofman-Allema, A.C. / . Möhlmann F.
40 25 Een leven tussen de zuivel; Een gesprek met Dirk Janmaat Sr. Looij, B.
40 21 De klokjes in Nieuwveen Onbekend
40 34 Een fragment uit het boek 'mijn zusje' (2) Loo, C.J.N. van der
40 36 Harlekijntje I Dongen, A.M. van
40 40 Uit de krant van... 1889 Rijlaarsdam, G.

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17