...de Oudheidkamer is tenminste tot 25 januari gesloten...

U kunt -zolang de voorraad strekt- nummers van 'De Baardman' in de Oudheidkamer kopen voor € 3,00 per exemplaar.
Wilt u deze per post aan een adres in Nederland laten verzenden dan betaalt u verpakking en verzendkosten. Voor één exemplaar is dat € 5,-; bij meer exemplaren laten wij u dat graag weten.

Indien beschikbaar kunt u voor €3,00 een digitale kopie van één artikel uit 'De Baardman' per E-mail toegestuurd krijgen.

Heeft u interesse dan kunt u een mail sturen aan baardman@historischekringliemeer.nl met vermelding van het nummer en eventueel het artikel waar u een exemplaar van wilt ontvangen. Wij nemen dan contact met u op.
Na betaling via rekening NL11INGB0005095717 t.n.v. Historische Kring Liemeer te Nieuwveen o.v.v. het nummer van de uitgave en eventueel het artikel wordt het gevraagde u dan toegezonden.

 

Baardman 71 - 72

Hier vindt u de lijst van artikelen die eerder in "De Baardman" zijn verschenen:

Nr. Blz. Onderwerp Auteur
71 2  Van de bestuurstafel  Ruud Schrama
71 3  Jaarverslag 2019
 Jan Vervark
71 4  Twee Nieuwveners in het landelijk verzet. Willem Pieter Speelman en Anne Henk Kooistra
 Frits Amelunxen
71 19  J.J. Roovers, gemeentesecretaris in oorlogstijd  Ad van Dongen
71 32  Oorlogsslachtoffers in Nieuwveen en Zevenhoven  Lenette Rijlaarsdam
 Frits Mesman
71 39  Johannes de Frankrijker: oorlogsslachtoffer uit een Nieuwveens gezin  Jan Vervark
71 47  Kleding op de bon
 Gert Rijlaarsdam
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
72 2  Van de bestuurstafel
Gert Rijlaarsdam
72 4  In memoriam, Joke Jansen-Schillhorn van Veen
 Bert Looij
72 5  Woningnood in Nieuwveen
 Gert Rijlaarsdam
72 13  De straatnamen van Noordeinde en Zevenhoven
 Frits Mesman
72 19  Fotokroniek Nieuwveen & Vrouwenakker
 Gert Rijlaarsdam
72 20  Mijn onderduiktijd  Ad van Dongen
72 37  De Burgemeesters van Nieuwveen en Zevenhoven  Frits Mesman
72 45  Uit de Krant van 1921  Gert Rijlaarsdam