U kunt -zolang de voorraad strekt- nummers van 'De Baardman' in de Oudheidkamer kopen voor € 3,00 per exemplaar.
Wilt u deze per post aan een adres in Nederland laten verzenden dan betaalt u verpakking en verzendkosten. Voor één exemplaar is dat € 5,-; bij meer exemplaren laten wij u dat graag weten.

Indien beschikbaar kunt u voor €3,00 een digitale kopie van één artikel uit 'De Baardman' per E-mail toegestuurd krijgen.

Heeft u interesse dan kunt u een mail sturen aan baardman@historischekringliemeer.nl met vermelding van het nummer en eventueel het artikel waar u een exemplaar van wilt ontvangen. Wij nemen dan contact met u op.
Na betaling via rekening NL11INGB0005095717 t.n.v. Historische Kring Liemeer te Nieuwveen o.v.v. het nummer van de uitgave en eventueel het artikel wordt het gevraagde u dan toegezonden.

 

Baardman 71 - 76

Hier vindt u de lijst van artikelen die eerder in "De Baardman" zijn verschenen:

Nr. Blz. Onderwerp Auteur
71 2  Van de bestuurstafel  Ruud Schrama
71 3  Jaarverslag 2019
 Jan Vervark
71 4  Twee Nieuwveners in het landelijk verzet. Willem Pieter Speelman en Anne Henk Kooistra
 Frits Amelunxen
71 19  J.J. Roovers, gemeentesecretaris in oorlogstijd  Ad van Dongen
71 32  Oorlogsslachtoffers in Nieuwveen en Zevenhoven  Lenette Rijlaarsdam
 Frits Mesman
71 39  Johannes de Frankrijker: oorlogsslachtoffer uit een Nieuwveens gezin  Jan Vervark
71 47  Kleding op de bon
 Gert Rijlaarsdam
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
72 2  Van de bestuurstafel
 Gert Rijlaarsdam
72 4  In memoriam, Joke Jansen-Schillhorn van Veen
 Bert Looij
72 5  Woningnood in Nieuwveen
 Gert Rijlaarsdam
72 13  De straatnamen van Noordeinde en Zevenhoven
 Frits Mesman
72 19  Fotokroniek Nieuwveen & Vrouwenakker
 Gert Rijlaarsdam
72 20  Mijn onderduiktijd  Ad van Dongen
72 37  De Burgemeesters van Nieuwveen en Zevenhoven  Frits Mesman
72 45  Uit de Krant van 1921  Gert Rijlaarsdam
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
73 2  Van de bestuurstafel
 Gert Rijlaarsdam
73 3  Pintje ter Loop
 Frits Mesman
73 5  Greetje
 Henk Revis
73 17  Het voormalige stationsgebouw van Nieuwveen  Bert Looij
73 28  Inzamelingsactie GSM: Geef Steun aan Malawi
 
73 29  Het oude Raadhuis van Zevenhoven  Frits Mesman
73 37  Tabakspijpen in de collectie Dirk van den Bosch.  Bert van der Lingen
73 45  Uit de Krant van 1921  Gert Rijlaarsdam
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
74 2  Van de bestuurstafel  Gert Rijlaarsdam
74 3  Het schoutenhuis of polderhuis te Nieuwveen  P.J.M. de Baar
74 16  Stageverslag Huize Ursula juli-augustus 1941  Frits Mesman
74 33  'Stappen in de Kerstraat'  Jan Vervark
74 35  Het ontstaan van de Amstelstroom  Bert Looij
74 39  De Dorpsklok van Nieuwveen  Gert Rijlaarsdam
74 45  Uit de Krant van 1922  Gert Rijlaarsdam
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
75 2  Van de bestuurstafel
 Gert Rijlaarsdam
75 3  Baardman 75. Vijfenzeventig keer de Baardman op uw deurmat,
 40 jaar lang, een jubileum!

 Bert Looij
75 14  Geloof, Hoop en Liefde
 Gert Rijlaarsdam
75 18  Kerkstraat 21 en 23  Gert Rijlaarsdam
75 27  De Oprichting van de parochie van de H. Nicolaas te Nieuwveen
 Hans van der Wereld
75 39  Vijftig Jaar Zonnebloem Nieuwveen  Jan Vervark /
 Frits Mesman
75 44  Foto’s van de Kerkstraat in de oorlogsjaren
75 45  Uit de Krant van 1922  Gert Rijlaarsdam
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
76 2  Van de bestuurstafel  Hans Broekkamp
76 4  In memoriam Ad van Dongen  Frits Mesman
76 7  De armen van Blokland  Gert Rijlaarsdam
76 15  Fred Egberts, fotograaf te Zevenhoven  Bert Looij /
 Lenette Rijlaarsdam
76 17  Kerkstraat 10 Nieuwveen  Frits Mesman
76 25  Huisje Kees Vonk afgebroken  Frits Mesman
76 28  Geschiedenis van het Christelijk Onderwijs in Nieuwveen  Jan Vervark
76 34  Vervoersmuseum
 Hans Broekkamp
76 38  Geloof, Hoop en Liefde toch veel ouder  Gert Rijlaarsdam /
 Lenette Rijlaarsdam
76 41  Uit de Krant van 1923  Gert Rijlaarsdam