De Baardman of één artikel kopen

U kunt -zolang de voorraad strekt- nummers van 'De Baardman' in de Oudheidkamer kopen voor € 3,00 per exemplaar.
Wilt u deze per post aan een adres in Nederland laten verzenden dan betaalt u verpakking en verzendkosten. Voor één exemplaar is dat € 5,-; bij meer exemplaren laten wij u dat graag weten.

Indien beschikbaar kunt u voor €3,00 een digitale kopie van één artikel uit 'De Baardman' per E-mail toegestuurd krijgen.

Heeft u interesse dan kunt u een mail sturen aan baardman@historischekringliemeer.nl met vermelding van het nummer en eventueel het artikel waar u een exemplaar van wilt ontvangen. Wij nemen dan contact met u op.
Na betaling via rekening NL11INGB0005095717 t.n.v. Historische Kring Liemeer te Nieuwveen o.v.v. het nummer van de uitgave en eventueel het artikel wordt het gevraagde u dan toegezonden.

 

Hier vindt u de lijst van artikelen die eerder in "De Baardman" zijn verschenen:

Nr. Blz. Onderwerp Auteur
71 2  Van de bestuurstafel  Ruud Schrama
71 3  Jaarverslag 2019  Jan Vervark
71 4  Twee Nieuwveners in het landelijk verzet. Willem Pieter Speelman en Anne Henk Kooistra  Frits Amelunxen
71 19  J.J. Roovers, gemeentesecretaris in oorlogstijd  Ad van Dongen
71 32  Oorlogsslachtoffers in Nieuwveen en Zevenhoven  Lenette Rijlaarsdam
 Frits Mesman
71 39  Johannes de Frankrijker: oorlogsslachtoffer uit een Nieuwveens gezin  Jan Vervark
71 47  Kleding op de bon  Gert Rijlaarsdam
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
72 2  Van de bestuurstafel  Gert Rijlaarsdam
72 4  In memoriam, Joke Jansen-Schillhorn van Veen  Bert Looij
72 5  Woningnood in Nieuwveen  Gert Rijlaarsdam
72 13  De straatnamen van Noordeinde en Zevenhoven  Frits Mesman
72 19  Fotokroniek Nieuwveen & Vrouwenakker  Gert Rijlaarsdam
72 20  Mijn onderduiktijd  Ad van Dongen
72 37  De Burgemeesters van Nieuwveen en Zevenhoven  Frits Mesman
72 45  Uit de Krant van 1921  Gert Rijlaarsdam
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
73 2  Van de bestuurstafel  Gert Rijlaarsdam
73 3  Pintje ter Loop  Frits Mesman
73 5  Greetje  Henk Revis
73 17  Het voormalige stationsgebouw van Nieuwveen  Bert Looij
73 28  Inzamelingsactie GSM: Geef Steun aan Malawi  
73 29  Het oude Raadhuis van Zevenhoven  Frits Mesman
73 37  Tabakspijpen in de collectie Dirk van den Bosch.  Bert van der Lingen
73 45  Uit de Krant van 1921  Gert Rijlaarsdam
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
74 2  Van de bestuurstafel  Gert Rijlaarsdam
74 3  Het schoutenhuis of polderhuis te Nieuwveen  P.J.M. de Baar
74 16  Stageverslag Huize Ursula juli-augustus 1941  Frits Mesman
74 33  'Stappen in de Kerstraat'  Jan Vervark
74 35  Het ontstaan van de Amstelstroom  Bert Looij
74 39  De Dorpsklok van Nieuwveen  Gert Rijlaarsdam
74 45  Uit de Krant van 1922  Gert Rijlaarsdam
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
75 2  Van de bestuurstafel  Gert Rijlaarsdam
75 3  Baardman 75. Vijfenzeventig keer de Baardman op uw deurmat,
 40 jaar lang, een jubileum! 
 Bert Looij  
75 14  Geloof, Hoop en Liefde  Gert Rijlaarsdam
75 18  Kerkstraat 21 en 23  Gert Rijlaarsdam
75 27  De Oprichting van de parochie van de H. Nicolaas te Nieuwveen  Hans van der Wereld
75 39  Vijftig Jaar Zonnebloem Nieuwveen  Jan Vervark /
 Frits Mesman
75 44  Foto’s van de Kerkstraat in de oorlogsjaren  
75 45  Uit de Krant van 1922  Gert Rijlaarsdam
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
76 2  Van de bestuurstafel  Hans Broekkamp
76 4  In memoriam Ad van Dongen  Frits Mesman
76 7  De armen van Blokland  Gert Rijlaarsdam
76 15  Fred Egberts, fotograaf te Zevenhoven  Bert Looij /
 Lenette Rijlaarsdam
76 17  Kerkstraat 10 Nieuwveen  Frits Mesman
76 25  Huisje Kees Vonk afgebroken  Frits Mesman
76 28  Geschiedenis van het Christelijk Onderwijs in Nieuwveen  Jan Vervark
76 34  Vervoersmuseum  Hans Broekkamp
76 38  Geloof, Hoop en Liefde toch veel ouder  Gert Rijlaarsdam /
 Lenette Rijlaarsdam
76 41  Uit de Krant van 1923  Gert Rijlaarsdam
       
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
77 2  Van de bestuurstafel  Hans Broekkamp
77 4  110 jaar Lourdesgrot in Zevenhoven  Gerard van den Ham
77 8  Aad Droog, enthousiaste Nieuwveense vrijwilliger  Gert Rijlaarsdam
77 13  De astmatische muis  Lenette Rijlaarsdam
 / Jan Vervark
77 15  Huize 'Zeerust'  Frits Mesman
77 23  Een Schoolreisje  Gert Rijlaarsdam
77 25  Geschiedenis van het Christelijk Onderwijs in Nieuwveen  Jan Vervark
77 34  Stadswandeling Oudewater  Frits Mesman
77 37  Uit de Krant van 1923  Gert Rijlaarsdam
       

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17