baardman

De volgende "De Baardman" (78) verschijnt medio/eind februari 2024.


 

Heeft u interesse in berichten uit uw omgeving? Wordt donateur en u ontvangt "De Baardman" in uw bus!

 

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17