...onze Oudheidkamer is zeker tot 9 februari 2021 gesloten voor bezoekers.. Klik hier voor meer...

U kunt -zolang de voorraad strekt- nummers van 'De Baardman' in de Oudheidkamer kopen voor € 3,00 per exemplaar.
Wilt u deze per post aan een adres in Nederland laten verzenden dan betaalt u verpakking en verzendkosten. Voor één exemplaar is dat € 5,-; bij meer exemplaren laten wij u dat graag weten.

Indien beschikbaar kunt u voor €3,00 een digitale kopie van één artikel uit 'De Baardman' per E-mail toegestuurd krijgen.

Heeft u interesse dan kunt u een mail sturen aan baardman@historischekringliemeer.nl met vermelding van het nummer en eventueel het artikel waar u een exemplaar van wilt ontvangen. Wij nemen dan contact met u op.
Na betaling via rekening NL11INGB0005095717 t.n.v. Historische Kring Liemeer te Nieuwveen o.v.v. het nummer van de uitgave en eventueel het artikel wordt het gevraagde u dan toegezonden.

 

"De Baardman" 71

baardman

De "De Baardman" (71) is juni 2020 verschenen.

De Inhoud:

* Van de bestuurstafel.

* Twee Nieuwveners in het landelijk verzet.
Dit verhaal gaat over Anne Hendrik Kooistra en Willem Pieter Speelman, twee Nieuwveners die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.
Het is geschreven door Frits Amelunxen en eerder gepubliceerd in de bundel Liemeer 50 jaar Bevrijding.
Het artikel is belangwekkend genoeg om nog eens in deze Baardman op te nemen.

* J.J. Roovers, gemeentesecretaris in oorlogstijd.
Onze zeer gewaardeerde Nieuwveense gemeentesecretaris werd in de oorlog geconfronteerd met twee Engelse vliegers die waren aan komen lopen op de voormalige boerderij "de Schilkhoeve".
Het bracht hem in een zeer moeilijke situatie waar hij zich na de oorlog voor moest verantwoorden.

* Oorlogsslachtoffers in Nieuwveen en Zevenhoven.
Frits Mesman en Lenette Rijlaarsdam hebben uitgezocht wie er allemaal ten gevolge van oorlogsgeweld tussen 1940 en 1945 in onze dorpen zijn overleden.

* Johannes de Frankrijker: oorlogsslachtoffer uit een Nieuwveens gezin.
Een van de eerste slachtoffers van de oorlog was de van oorsprong Nieuwvener Johannes de Frankrijker die bij de verdediging van de Afsluitdijk in de meidagen van 1940 omkwam.

* Kleding op de bon.
Dit artikel verhaalt hoe in de oorlog met kleding werd omgegaan. Nieuwe kleding was bijna niet meer te krijgen. Dat vroeg om inventiviteit van de Nederlandse vrouw.
Stof van parachutes die gebruikt werden bij voedsel- en wapendroppings bood nieuwe mogelijkheden.

Heeft u interesse in berichten uit uw omgeving? Wordt donateur en u ontvangt "De Baardman" in uw bus!

Klik HIER voor meer informatie.