Tijdens de genealogische speurtochten vond ik het volgende:

Op 13 augustus 1814  trouwt te Nieuwveen Otto de Man met Janneke Borgt.
Otto, timmerman van beroep, is een zoon van Frederik Hendrik de Man en Johanna van Groenenveld. In zijn trouwakte staat dat zijn moeder in Nieuwveen woont en dat zijn vader is overleden, met de toevoeging: laatst bekende woonplaats Delmina.

Delmina?
Enig speurwerk levert de juiste naam op: Elmina, een Nederlandse kolonie aan de Goudkust van Afrika, het huidige Ghana. Het enorme kasteel werd in 1482 gebouwd door de Portugezen en “São Jorge da Mina” genoemd. In 1637 werd het door de Nederlanders veroverd. De naam werd verbasterd tot St George D'elmina; later kortweg Elmina. Het werd het hoofdkwartier van de West Indische Compagnie tot het in 1872 aan de Engelsen werd verkocht.
De trouwaktes van Amsterdam geven het verband: in de bijlage van het huwelijk van een andere zoon van Frederik Hendrik en Johanna ( Henricus Joannes, oftewel Hendrik) vind ik een droevige brief:


"St George D'elmina den 31 Jan.1809.

Lieve en Dierbaare Moeder en Broeders en alle Vrienden.
Het was den 25e van deze Maand, dat ik het genoegen had U van Vader en mijne Welstand te verzekeren, door een Brief die ik onder Couvert aan de Heer de Roever (vermoedelijk Izaak de Roever, L.R.) heb gezonden en dien ik hoop wel door U ontvangen zal zijn, dan Lieve Moeder alle deeze vergenoeging is in Rook verdwenen, ach welk kinderlijk Hart moet niet bloeden, wanneer hij aan zijn Moeder de Dood van zijne zoo dierbare Vader moet bekend maaken ja Lieve Moeder het was wel den 27 Januarij dezer dat de Heere hem opeischte, treffend ogenblik voor mij, een Vader te verliezen die mij Vriend, ja mijn beste Lijdsman was, gevoeld en bezef het bij U Zelve. Ach Moeder een ziekte van tien dagen maakte een einde, de Zwakte nam de Overhand, maar ach troost U, hij stierf in Vrede, twee dagen voor zijn dood vroeg ik het.
Noem ik mij uw bedroefde Zoon en Broeder
Ewaldus de Man
2e Luitenant"

Kennelijk is Frederik Hendrik samen met zijn zoon Ewaldus Alexander op avontuur gegaan. Hoe het precies zit, daar moeten we nog achter zien te komen.

Frederik Hendrik, timmerman van beroep, kocht in 1800  "een huis en erf, zijnde drie woningen onder een dak, waar "Hoop, Geloof en Liefde" in de gevel staan, in het bestrate dorp van Nieuwveen".
Dat zullen de turfstekershuisjes zijn, die nog lang in de Dorpsstraat gestaan hebben. Toen die huizen gesloopt werden (augustus 1980), zijn de gevelstenen in de voorgevel van de R.K. kerk ingemetseld.

In 1804 verkoopt Frederik deze huisjes weer aan schout Cornelis Clant. Zou hij toen vertrokken zijn? Overigens, zijn zonen Otto en Bernardus kopen deze woningen weer terug van Cornelis Clant, in 1811.


Nog genoeg te ontdekken over deze inwoner van Nieuwveen!

Lenette

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17