De naam Liemeer heeft niets met een meer te maken. Deze is ontstaan uit het woord Leenweer oftewel in oud-Nederlands Lienweer. De naam Leenweer is ontleend aan de omstandigheid dat het stuk land waar de weg op lag omstreeks 1250 een Hollands leen was dat behoorde bij Nieuwveen, maar aan drie kanten was omsloten door gebied dat althans kerkelijk tot het bisdom Utrecht gerekend moest worden. Oorspronkelijk behoorden Blokland en de Uiterbuurt namelijk tot de parochie Zevenhoven, welke weer ressorteerde onder het bisdom Utrecht.

Dobbenshoeve 1960.
Zicht op de Dobbe's hoeve en de Liemeerbrug. Op deze hoeve werd door de graaf van Holland een leenheer aangesteld, die toezicht kon uitoefenen op de Leenweer, het stuk land waar de weg tussen Nieuwveen en Zevenhoven op lag. Foto ca. 1960.

Omdat er sprake was van een voortdurende strijd tussen de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht, liet de graaf op deze strategisch interessante locatie (liggend, op de grens van het graafschap en het bisdom) een versterkte hoeve, de Dobbe's hoeve, bouwen. Op deze hoeve werd een leenheer aangesteld, die toezicht kon uitoefenen op de Leenweer. Tekenend voor de goede samenwerking tussen de beide dorpen was het feit dat de Nieuwveners al in de middeleeuwen de Zevenhovenaren recht van overpad gunden over de Leenweer.1

Tegenwoordig vormt het riviertje de Kromme Mijdrecht, althans voor een deel, de grens van de gemeente en tevens de grens met de provincie Utrecht, terwijl het Amstel-Drecht-kanaal de noordgrens vormt en tevens de grens met de provincie Noord-Holland. Aan de westzijde kan ruwweg het Aarkanaal als grens worden aangehouden terwijl de zuidgrens dwars door de Nieuwkoopse polder loopt.

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17