...de Oudheidkamer is tenminste tot 25 januari gesloten...

Oude legervoertuigen passeren Nieuwveen

 

"Crash" (Luchtoorlog en verzetsmuseum '40-'45) en "Keep Them Rolling" organiseerden 25 september de negende Red Ball Express. Ook voertuigen van andere deelnemers waaronder "Kelly's Heroes" deden mee aan de rit. Met deze rit wordt de inspanning herdacht om de oprukkende geallieerde troepen te bevoorraden.

Rond 11:30 uur reden de voertuigen door het dorp.

Om 12:00 uur werden de deelnemers verwacht bij het monument naast het gemeentehuis. Een bonte stoet van oude legervoertuigen stelde zich daar op.

Tijdens de korte ceremonie werd herinnerd aan de verzetstrijders W.P. Speelman en A.H. Kooistra.

Het comité bracht daarna samen met burgemeester Frans Buijserd een bloemenhulde aan de oorlogsslachtoffers.

Zie ook het fotoalbum over deze gebeurtenis (klik hier).


meer informatie over de verzetstrijders:

 

Wim Speelman, geboren 20 januari 1919, en op zijn zesde verhuisd naar Nieuwveen, was de zoon van de Gereformeerde dominee te Nieuwveen Speelman.

 

 

 

Henk Kooistra , geboren 1 november 1919, was eveneens Gereformeerd. Hij was in Nieuwveen komen wonen nadat zijn vader directeur was geworden van de Johannes Stichting.

Wim Speelman was economiestudent te Amsterdam toen de oorlog uitbrak. Henk Kooistra had op dat moment net aan de gereformeerde kweekschool in Amsterdam zijn Lager Onderwijsakte gehaald en was in augustus 1940 aangenomen als onderwijzer in de Jordaan.
Al vrij snel na het begin van de oorlog begonnen zij met de uitgave van circulaires van het comité ‘In Verdrukking Eén’, die ze tot in september voluit bleven ondertekenen. Ook deden zij aan spionage; er werden onder meer situatieschetsen en foto’s van militaire objecten gemaakt.

In september 1940 begonnen beiden met het verspreiden van het eerste nummer van een illegaal blaadje dat "Vrij   Nederland" heette. Al vrij snel wordt de gehele organisatie achter dit blad opgerold maar Wim en Henk weten de dans te ontspringen en gaan door met activiteiten voor Vrij Nederland.
Anne Hendrik Kooistra wordt in oktober 1941 opgepakt te Delfzijl waar hij bezig was met spionageactiviteiten. Via de gevangenis in Scheveningen beland hij in het concentratiekamp Sachsenhausen om vandaar naar het concentratiekamp Gross-Rosen te worden overgebracht. Op 4 augustus 1942 komt hij daar om het leven, 22 jaar oud.

Wim Speelman blijft actief voor Vrij Nederland maar ontwikkelt ook een belangrijke spionage en inlichtingen verbindingslijn met Zwitserland. Op 9 december 1942 wordt hij in het Amsterdamse Parkhotel gearresteerd en door de Sicherheidsdienst verhoord. Hij weet echter uit zijn cel te ontsnappen. In het jaar daarop richt hij samen met J.A.H.J.S. Bruins Slot, Gesina van der Molen en E. van Ruller het blad "Trouw" op, wat zou uitgroeien tot de grootste verzetskrant van Nederland. Wim Speelman is hierbij vooral verantwoordelijk voor de verspreiding van het blad.

Op 29 januari 1945 valt de Sicherheidsdienst een drukkerij binnen waar een deel van de oplage van Trouw wordt gedrukt. Ook Wim Speelman is daar aanwezig en wordt gearresteerd. Uiteindelijk wordt hij op 19 februari 1945 te Halfweg gefusilleerd. Wim Speelman was toen 26 jaar oud. Na de oorlog is het stoffelijk overschot herbegraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal. Postuum ontving Wim Speelman het Verzetskruis 1940-1945.

Bronnen: Peter Bak – Harde Koppen Rechte lijnen. Fred Amelunxen – ‘twee jongens’ in Liemeer 50 jaar bevrijding.