...de Oudheidkamer is tenminste tot 25 januari gesloten...

Veel toegevoegd aan de expositie Oude Nieuwveenseweg

 

De expositie over de Oude Nieuwveenseweg wordt druk bezocht. Vooral tijdens de zondagmiddag opening wordt door veel mensen gebruik gemaakt van de gelegenheid om de foto's te bekijken en verhalen van vroeger op te halen.

 

Er wordt ook nog steeds materiaal toegevoegd; foto's, namen en andere informatie.

 

Het is beslist de moeite waard om langs te komen in de Oudheidkamer; zelfs als u al een keer geweest bent zult u er weer nieuwe dingen aan treffen.

 

tekst

 

Een voorbeeld?

Op deze foto staan twee huizen die in 1929 zijn gebouwd. Beide huizen zijn na het overlijden van de oorspronkelijke eigenaren overgegaan in de handen van Dirk Spek.

 

 

 

 

Dit is het verhaal er achter.

Huib en Rien Spek kochten op 7 december 1908
voor 800 gulden dit boerderijtje dat stond op de plek van de huidige nummers 29 en 31. Huib woonde aan de voorkant en Rien achterkant. Achter het zijraam zijn alle negen kinderen van Huib en Anna geboren. Er was daar een slaapkamer met twee bedsteden en een krib langs een van de wanden voor de jongste telg. Het boerderijtje is afgebroken in 1929 en vervangen door nieuwbouw. Rien Spek ging in het huis op nummer 29 wonen en Huib op nummer 31.

Op de foto ziet u de vier jongste kinderen van Anna en Huib:

v.l.n.r. Gerrit van 1923, Elisabeth (Bep) van 1921, Huibert (Huib) van 1926 en Johanna (Annie) van 1916.

Voor het huis ligt het steigerhout voor de bouw van de nieuwe huizen reeds klaar.

Rechts van dit oude huis werd eerst een nieuw huis gebouwd voor het gezin van Huib, op een stuk grond dat voordien als moestuin werd gebruikt.

Daarna is het oude huis, op de aangebouwde schuur na, gesloopt en op die plek het huis voor Rien, zijn vrouw Dirkje en hun kinderen Johanna, Alie en Dirk gebouwd.

Tijdens de bouw van hun huis woonden deze vijf personen in de schuur.