bokpalenDe Historische Kring Liemeer heeft bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen het plan om de monumentale elektrapalen aan het Zuideinde en de Molenweg in Zevenhoven van de gemeentelijke monumentenlijst te halen.

 

 

Deze palen zijn gezichtsbepalend voor het landschap van de polder. Daarnaast zijn ze van belang voor de fauna in onze omgeving: boerenzwaluwen maken er onder andere gebruik van tijdens de trek. Bovendien zit ook de straatverlichting op de palen, waardoor er, wanneer ze weggehaald worden, hoogstwaarschijnlijk nieuwe lantarenpalen voor terug zullen komen.

Van de monumentencommissie hebben wij te horen gekregen dat de (ex) gebruiker van de palen, Liander, heeft aangeboden ze op te knappen, te voorzien van nepdraden en samen met een geldbedrag over te dragen aan de gemeente Nieuwkoop. De palen verliezen dan wel hun functie als energiedrager, maar de landschaps- en faunafunctie blijft gehandhaafd terwijl de onderhoudskosten laag zijn.
Wij pleiten er bij de gemeente Nieuwkoop voor om voor deze oplossing te kiezen en de monumentenstatus niet op te heffen.

 

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17