Smolensk herbouwd

Historie

Vorig jaar is in de gemeente Nieuwkoop aandacht besteed aan het ontstaan van de Nieuwkoopse en Zevenhovense polders.
Na de drooglegging rond 1813 is een deel van de polder in handen gekomen van Robert Voûte. Na zijn dood komt de grond in handen van J.B. Stoop, die net als Voûte veel geld verdiende aan het goede rendement dat in die tijd werd gerealiseerd op de investeringen van het Rijke Nederland in Rusland. De grootte van iemands vermogen werd in die tijd uitgedrukt in hoeveel ‘russen’ hij bezat. Dat is de aanleiding geweest om de serie boerderijen die hij liet bouwen Russische namen te geven.

De oude boerderij “Smolensk” was niet één van de vijf eerste boerderijen maar is door de Beaufort en haar adviseurs later rond 1887 tussen de andere in toegevoegd. Ook voor die serie zijn Russische namen gebruikt.

Toen het pand eind vorige eeuw in vervallen staat verkeerde was het wel nog onderdeel van de serie boerderijen.
Op 14 april 2010 is met de sloop van de boerderij begonnen met de toezegging dat er in de nieuwbouw een nieuwe “boerderij” zou terugkomen.

De eerste paal werd op 17 augustus 2010 geslagen. Het nieuwe pand heeft sterke gelijkenis met de oude boerderij. Het zal dienst doen als kantoorruimte voor Spelt Vastgoed. De er achter gelegen nieuwbouw omvat kantoorruimte voor de andere takken van het Spelt Concern.