Laatste nieuws opgravingen Kern Nieuwveen

ga naar 4 augustus
ga naar 25 augustus
ga naar 15 september
ga naar 29 september

De resultaten van de opgravingen zijn momenteel te zien in onze expositie (LEES HIER MEER).

 

16 juni 2012

 

Vandaag is begonnen met grondboringen op het terrein van de voormalige Johannisstichting.

 

Van te voren was er door de mensen van de AWN, de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, aan de hand van plattegronden uit verschillende perioden (vanaf 1742, heel vroeger heeft er een boerderij gestaan), bepaald waar de meeste kans is op “onverstoorde” grond. Besloten werd om op verschillende plaatsen een kans te wagen.


4 augustus 2012

 

Er is een begin gemaakt  met het eigenlijke werk . De eerste sleuf is gegraven, door een grote groep vrijwilligers. We konden beschikken over een kraan met machinist (het is gelukt een sponsor te vinden!) en er was een groep mensen van de AWN. Natuurlijk waren er ook “eigen” mensen.

Er werd gezocht met spades en metaaldetectors, maar ook met troffeltjes.

 

Deze sleuf leverde nog niet veel bijzonders op, hoewel, munten, pijpenkoppen, scherven, glas. Er werd ook nogal wat hout in de vorm van balken aangetroffen. Van alle vondsten werd de juiste vindplaats aangegeven en genoteerd.

 

De voorwerpen worden onderzocht door de AWN op leeftijd. Zij analyseren ook de grondlagen.

Voor wie meer weer weten over de AWN: www.awn-archeologie.nl


25 augustus en 1 september 2012

We zijn doorgegaan met graven. Met wisselend succes, soms op plaatsen waar alleen puin ligt, soms dwars door een gasleiding heen – echt gebeurd, ondanks het feit dat ons verzekerd was, dat er niets meer lag. Gelukkig heeft het gasbedrijf het probleem snel opgelost; eigenlijk was er niet veel aan de hand -, maar we stuitten ook op een plek, waar van alles en nog wat uit de grond kwam, de bekende scherven, glaswerk, delen van schoenen, en zelfs een potje met munten!

De AWN gaat nu eerst aan de slag met determineren.

 

Zodra we weer actie gaan ondernemen, hoort u van ons.

Hieronder het verslag van de AWN:

Onder grote belangstelling van leden van de Historische Kring Liemeer en de AWN afdeling Rijnstreek is op zaterdag 4 augustus begonnen met het archeologisch onderzoek op het terrein aan de Muggenlaan in Nieuwveen. Het gaat om verkennend proefsleuven onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Nieuwveen.

Er is een proefsleuf gegraven van ongeveer 30 bij 3 meter op het noordelijke deel van het terrein. Op een diepte van ongeveer 1,40-1,50 m onder het maaiveld werd het oorspronkelijke weiland/landbouw niveau aangetroffen. Dit niveau is opgehoogd met een dunne laag schoon zandals drainage onder het ophogingspakket. Daarboven – tot het huidige maaiveld - is het terrein opgehoogd met alles wat voorhanden was: klei, zand en veraard veen. De aangetroffen aardewerkfragmenten boven de witte zandlaag zijn niet specifiek voor de plaats en kunnen van overal zijn aan aangevoerd.

In de proefsleuf is o.a. een sloot aangetroffen die onder het niveau van de ophoging lag. Deze sloot was enkele meters breed, met beschoeiingen aan één kanten bestaande uit planken die met paaltjes vastgeslagen waren werden. In de vulling van de sloot lag een riet/strolaag. De ligging van de sloot komt goed overeen met de sloot afgebeeld op de kaart van 1742. De aardewerkfragmenten gevonden in de sloot zijn waarschijnlijk wel representatief voor de periode dat de sloot in gebruik is geweest.

Verder is er in de proefsleuf een poeltje aangetroffen en palenclusters die mogelijk als weilandafscheidingen gediend kunnen hebben.

Vervolg onderzoek aan het gevonden aardewerk en houtmonsters vindt in een later stadium plaats.


15 september 2012

Vandaag een enerverende dag gehad op ons werkterrein. Onder leiding van onze “archeoloog” Ron Otto zijn wij gaan graven in een “ouwe sloot”. Eigenlijk is er maar een klein stukje grond blootgelegd, maar er is zoveel te voorschijn gekomen. En van zo vroeg! Serviesgoed en glaswerk, wel aan scherven, uit de het begin van de 17e eeuw, gave zalfpotjes, stremselflesjes, borsteltjes, sieraadjes, een puntgave tinnen lepel. Stukken van Baardmannen, die zo in elkaar gepast kunnen worden – ik hoorde zeggen: dat kan wel 1590 zijn.

Vandaag hadden we ook de hele dag bezoek van Bert van der Lingen uit Nieuwkoop, dè expert op het gebied van pijpenkoppen. Bij ieder pijpje, dat te voorschijn kwam, wist hij precies te vertellen hoe oud het was, waar het gemaakt was, Gouda, Alphen, Amsterdam of Leiden. Hij heeft de pijpen meegenomen, om ze verder te bestuderen en gaat ons dan verslag doen.

Er kwam vandaag geen eind aan, het gat werd maar dieper en dieper. Maar het was zeker de moeite waard!

 

 

29 september 2012

Met dank aan de sponsoren Spelt en Karens konden we nog een zaterdag aan de slag.
Prachtig zonnig weer en geweldige vondsten!

Bijvoorbeeld:
11 tinnen lepels, een tinnen kan en een kroes. Een tegeltje, een broche, een “gouden” vingerhoed, weer heel veel pijpen, waaronder zeer bijzondere.
Al heel wat dingen zijn naar de Oudheidkamer gebracht, waar ze schoongemaakt worden en in een vitrine gezet kunnen worden.