Reden genoeg om feest te vieren. Dat wordt o.a. zichtbaar in de uitgave van een prachtig boek, “Nieuwveen, dorp van land en water”,  dat vanaf 24 november verkrijgbaar is bij de Historische Kring Liemeer.

Door de vele voorinschrijvingen  voor het boek van Nico Habermehl over de geschiedenis van Nieuwveen, en sponsoring van de Rabobank Groene Hart Noord en van het Prins Bernhard Cultuurfonds (afdeling Zuid-Holland), heeft de Historische Kring Liemeer besloten om het boek te laten drukken. De uitgever van het boek is de stichting Rijnlandse Historiën in samenwerking met de Historische Kring Liemeer (HKL).
Het boek heeft circa 250 pagina’s en bevat meer dan 160 foto’s.

 

De overhandiging van het eerste exemplaar zal plaats vinden op 24 november in de  “Hervormde” kerk in de  Kerkstraat te Nieuwveen. Op die dag bestaat de HKL 30 jaar en de presentatie van dit boek is hoofdactiviteit van die dag.
Iedereen die heeft ingetekend voor dit boek kan het, tegen betaling, af halen bij de Oudheidkamer, Kerkstraat 31, na 24 november. Wij hebben de intekenlijst beschikbaar.
Indien iemand het boek bezorgd wil hebben is dat ook mogelijk; de porto- en verpakkingskosten zullen dan wel extra in rekening moeten worden gebracht. Natuurlijk is het boek, zonder voorinschrijving, ook verkrijgbaar in de Oudheidkamer voor € 20,-

Ook de Historische Kring zelf heeft reeds geschiedenis geschreven.

Oudheidkamer

De huidige Oudheidkamer is in 1897 gebouwd in opdracht van de Vereniging tot Drankbestrijding voor Nieuwveen en omstreken. In het gebouw hield de vereniging haar vergaderingen en er werden lezingen gegeven over de ernstige gevolgen van drankgebruik en de noodzaak tot geheelonthouding.

In 1933 werd de heer Jonker (sigarenhandelaar in Nieuwveen) de eigenaar. Het gebouw bleef in gebruik bij verschillende plaatselijke verenigingen en als ruimte voor vergaderingen en feestavonden. Tijdens de oorlog werden vanuit dit gebouw voedselbonnen verstrekt.

In 1952 kocht de Vereniging Het Groene Kruis het pand en gebruikte het voor opslag van materialen en hulpmiddelen op het gebied van de gezondheidszorg.

In 1954 werd de gemeente Nieuwveen eigenaar.
Het gebouw deed tot 1977 dienst als opslagplaats voor materialen en gereedschappen.
Het voorste deel werd vanaf 1956 wachtruimte (bushokje).

In 1978 nam vogelvereniging Het Sijsje het gebouw in gebruik. Deze vereniging knapte het gebouw in eigen beheer op en zorgde voor het onderhoud van het bushokje.

Op 1 april 1997 nam de gemeenteraad het besluit het pand aan de Historische Kring Liemeer te verhuren. De wachtruimte voor buspassagiers werd daarbij opgeheven. Na een lange voorbereiding en een ingrijpende verbouwing, door de vereniging zelf aangepakt, werd het gebouw op 8 september 2000 als tentoonstellings- en vergaderruimte in gebruik genomen.

In 2008 heeft een tweede verbouwing plaatsgevonden, waarbij met name de eerste etage geschikt werd gemaakt voor onze permanente expositie. De benedenverdieping wordt momenteel gebruikt voor wisselende exposities. Minstens drie keer per jaar wordt een nieuw onderwerp uitgewerkt, veelal gekoppeld aan Liemeer en omgeving.

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:

 Woensdag 10:00 - 12:00 uur (werk-ochtend)
  19:00 - 21:00 uur  
 Zondag 14:00 - 16:00 uur  

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17