...de Oudheidkamer is vanaf 12 juli weer open voor publiek. Klik hier voor meer...

Taxatiemiddag bodemvondsten op 18 maart 2017

Onze Kring organiseerde op 18 maart een taxatiemiddag voor bodemvondsten.

 

Aangezien bij een eerder gehouden middag de belangstelling enorm was, hadden we weer een grote  toeloop verwacht. Helaas viel dat een beetje tegen. Het stoorde de ingeschakelde deskundigen; archeoloog Eric van Egmond uit Schoonhoven, Bert van der Lingen, expert op het gebied van kleipijpen en Pieter de Breuk, specialist oude Nederlandse munten in het geheel niet. Zodoende konden zij extra aandacht geven aan degene die deze kans niet voorbij hadden laten gaan. Ook de plaatselijke amateurarcheologen Han van Leeuwen en Ron Otto waren van de partij. Bovendien bleken deze mannen elkaar heel wat te vertellen te hebben over hun eigen recente ervaringen met zelf gevonden bodemschatten.

Ongeveer 20 bezoekers waren op de uitnodiging afgekomen met hun vondsten. Een van de bezoekers kreeg te horen dat een gedeelte van een geërfd ontbijtservies dateert uit begin 1900. Een andere bezoeker bleek een oude oorschelp te hebben gevonden. Het effect van dat hulpmiddel voor slechthorende werd direct uitgeprobeerd en bleek nog goed te werken.

Onze Kring greep de gelegenheid aan om ook vondsten uit de eigen verzameling te laten determineren. Ook daar tussen bleken een paar zeer bijzondere glazen flessen te zitten. Alles zal in kaart gebracht worden en voorzien van tekst te bewonderen zijn in de vitrinekasten in onze Oudheidkamer.

Het fotoalbum vindt u HIER.

Het artikel in het Witte Weekblad van Loek Sassen vindt u HIER (PDF).