De Historische Kring Liemeer houdt 25 april a.s. haar jaarvergadering in het Partycentrum ’t Trefpunt (Dorpshuis), S. van Drielstraat 4 in Zevenhoven. We beginnen om 20.00 uur.

Tijdens de jaarvergadering wordt o.a. een terugblik gegeven op het afgelopen jaar en het financieel jaaroverzicht gepresenteerd.

groene jonkerHierna volgt een lezing van de heer Ben Versteeg van het IVN, over de Groene Jonker, het bekende natuurgebied met zijn historische achtergrond.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17