OMD logo kleinAl meerdere jaren hebben we een programma gemaakt ter gelegenheid van de landelijke Open Monumentendagen voor Nieuwveen en Zevenhoven. Dit jaar hebben we -samen met de gemeente Nieuwkoop- er voor gekozen om een programma voor de hele gemeente samen te stellen. Wij beschouwen dit als een activiteit die door een "Comité Open Monumentendag Nieuwkoop" verder vorm moet krijgen.

In het boekje vindt u een kaartje met daarop aangegeven welke van de locaties die meedoen ook te bezoeken zijn en wat achtergrond informatie. Ook zijn er activiteiten vermeld die vaak een relatie hebben met het thema van dit jaar "Boeren, burgers en buitenlui".

De Historische Kring Liemeer heeft in het kader van het thema een expositie gepland "Families in beeld". Deze opent 10 september (zie elders).

Het boekje is HIER te downloaden van de site (makkelijk op tablet of telefoon),
maar ook af te halen zolang de voorraad strekt in onze Oudheidkamer.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17