exp1801openZondag 25 maart werd door Dirk Janmaat (, bij velen beter bekend als Dibbes) de nieuwe tentoonstelling “van Station tot Rooie Dijk” in onze Oudheidkamer geopend.
Dirk kwam op de bakfiets door de Kerkstraat naar de Oudheidkamer gereden. Daar trok hij voor de deur, onder grote belangstelling, een doek van de wegwijzer met de betrokken straatnamen, om zo de expositie te openen.

Gekleed als melkboer hield hij een praatje en vertelde leuke anekdotes over de tijd dat hij als kind, met zijn vader langs de deuren ging met de melkproducten. En later ook zelf als melkboer werkte. Ook in de straten in Zevenhoven waarover nu de expositie gaat.

Onder andere vertelde hij hoe de Rooie Dijk aan z’n naam is gekomen.

Meer over de expositie leest u HIER.

Hans Pijlman maakte videobeelden van de opening (klik op de foto).

 Foto's van de opening vindt u HIER.

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:

 Woensdag 10:00 - 12:00 uur (werk-ochtend)
  19:00 - 21:00 uur  
 Zondag 14:00 - 16:00 uur  

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17