Afgelopen zondagmiddag 25 november vond de officiële opening plaats van de expositie “Echte Winters” in de Oudheidkamer van de Historische Kring Liemeer.

Opening door Lenie van der HoornOm 15:00 verzamelden alle aanwezigen zich buiten, waar de opening werd verricht door de bekende Elfstedentocht-winnares Lenie van der Hoorn, die na het klinken van het startschot in trainingspak en op schaatsen naar binnen “sprintte”.

Binnen, waar de warme glühwein klaar stond, werden de aanwezigen welkom geheten door de voorzitter, Aldert Zijl, die allereerst Lenie bedankte voor de prachtige opening. Namens de HKL werden allen bedankt, die materiaal voor de expositie ter beschikking hebben gesteld: Lenie van der Hoorn, Toon van Kempen, Rick van der Hoorn, Wil Burgmeijer, Dick van Leeuwen en Annouk van der Weijden.avideo

Annouk van der Weijden was verhinderd, maar ze had voor de HKL een filmpje gemaakt, waarin zij vanuit het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar zij in maart 2018 de 3e plaats in het Algemeen Klassement van de WK Allround behaalde, iedereen toesprak. Ze wenste de aanwezigen veel plezier bij het bekijken van alle foto's en andere zaken, die op de expositie te zien zijn en eindigde met een hartelijke groet.

Toespraak voorzitterDaarna werden door de voorzitter alle mensen bedankt, die de expositie gestalte hebben gegeven. Er hebben met heel veel enthousiasme en inzet zoveel mensen aan mee gewerkt, te veel om op te noemen.Wilt u meer weten over de expositie, kijk dan HIER.

poster echte wintersOok werd de mooie poster onder de aandacht gebracht, die ter gelegenheid van deze expositie door Gert Rijlaarsdam is gemaakt. Dit wordt een collectors item!

Natuurlijk werd door de voorzitter ook aandacht besteed aan het heuglijke feit dat de HKL vandaag (25 november) precies 35 jaar bestaat. Daar is o.a. aandacht aan gegeven door in de nieuwbouwwijken in Liemeer en bij alle nieuwe bewoners in de bestaande wijken een Baardman te bezorgen. Dit met de bedoeling meer donateurs te werven.

fotokroniek ZNMaar in dit kader is ook een boek gemaakt: Fotokroniek van Zevenhoven en Noordeinde. Een boek over Nieuwveen en Vrouwenakker volgt later.
Namens de Kring werden de eerste 2 exemplaren overhandigd aan de samenstellers: Gert Rijlaarsdam en Bert Looij.
Er is door hen hard aan gewerkt en het is een prachtig boek geworden.
Het is in de Oudheidkamer te koop voor 12 euro.

 

Toon van Kempen 1De voorzitter gaf vervolgens het woord aan Toon van Kempen die in het kort iets vertelde over de geschiedenis van de schaats en over de verschillende schaatsen waarvan hij exemplaren had meegebracht.

In de Oudheidkamer is een gedeelte uit de grote collectie schaatsen van het Schaatsmuseum van Toon van Kempen in de Hoef tentoongesteld. Deze zaken zijn door hem voor de duur van de expositie ter beschikking gesteld.

De rest van de middag werd besteed om, onder het genot van een hapje en een drankje, de foto's, krantenartikelen en andere tentoongestelde zaken te bekijken en met bekenden gezellig bij te praten.

Hieronder nog enige impressies van de opening.

Wil Ad LenieOHK voorkantImpressie opening 1Impressie opening 2Impressie opening 3Impressie opening 4Toon van Kempen 2Toon van Kempen 3Toon van Kempen 4.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17