Fotokroniek Zevenhoven & Noordeinde

fotokroniek ZN

In het kader van het vijfendertig jarig bestaan van de Historische Kring Liemeer is besloten om een tweetal boekwerkjes uit te geven die de ontwikkeling aangeven van de bebouwing in Zevenhoven, Noordeinde, Nieuwveen en Vrouwenakker.

Dit boekje heeft min of meer dezelfde opzet als de boekjes over Ter Aar, Langeraar, Nieuwkoop en Noorden.

In dit boekwerkje vindt u oude foto’s van de dorpen waarbij ter oriëntatie ook foto’s van de huidige situatie zijn toegevoegd. Het is verrassend te zien hoe zeer het aanzien van de dorpen in de loop der jaren is gewijzigd.

Dit boekje behandelt de kernen Zevenhoven en Noordeinde en bevat 74 bladzijden.

Het boek is te koop in de Oudheidkamer en kost € 12,- .
Kijk voor mogelijkheden voor verzending bij Verkoop.